Een CD of DVD maken

U kunt het brandmandje van ACDSee gebruiken om cd’s en dvd’s te maken van uw foto’s en bestanden of speciaal geformatteerde disks die u op uw televisie kunt bekijken. U moet een cd- of dvd-schrijver op uw computer geïnstalleerd hebben om het brandmandje te gebruiken.

Met het brandmandje kunt u uw foto’s en bestanden organiseren, rangschikken en opslaan tot u er aan toe bent ze op disk te branden. Afhankelijk van het diskformaat dat u kiest, kunt u uw eigen mappen maken of het brandmandje de mapstructuur automatisch laten maken.

U kunt als volgt een cd of dvd maken:

 1. Voer een van de volgende acties uit om het deelvenster brandmandje te openen:

 2. Klik op Beeld | brandmandje.

 3. Klik op Maken | Cd of dvd maken.

 1. Selecteer in het brandmandje het apparaat dat u wilt gebruiken voor het maken van uw disk uit de vervolgkeuzelijst diskbrander in de werkbalk.

 2. Klik op de vervolgkeuzelijst Uitvoerformaat en selecteer een van de volgende opties:

 3. Gegevensdisk: maakt een standaard cd of dvd waarop u een mappenstructuur kunt maken en ieder type foto en bestand kunt opslaan. Klik op de knop Uitvoeropties om te specificeren of u aan uw bestanden gekoppelde database-informatie van ACDSee wilt opnemen.

 4. HTML-diavoorstelling: maakt een cd of dvd met een diavoorstelling van alle foto’s en mediabestanden die naar de disk gekopieerd werden. De diavoorstelling is zo ingesteld dat deze start als de disk in het cd- of dvd-station geplaatst wordt. Een disk met een HTML-diavoorstelling kan niet meer dan één map bevatten. Klik op de knop Opties voor bestandsindeling om de opties voor uw diavoorstelling te specificeren.

 5. HighMAT -Disk: maakt een HighMAT -CD of -DVD die een diavoorstelling bevat van beelden die weergegeven kunnen worden op een apparaat met HighMAT-mogelijkheden . Een HighMAT -disk bevat een grafische interface om het bekijken van uw bestanden te vergemakkelijken maar mogelijk worden de bestanden gewijzigd of naar een andere indeling geconverteerd.

 6. MPV-disk: maakt een MPV-cd of -dvd die een diavoorstelling bevat van beelden die weergegeven kunnen worden op een apparaat met MPV-mogelijkheden. Een MPV-disk bevat een grafische interface om het bekijken van uw bestanden te vergemakkelijken maar mogelijk worden de bestanden gewijzigd of naar een andere indeling geconverteerd.

 1. Als u de gegevensdisk geselecteerd hebt, kunt u de linkerzijde van het brandmandje gebruiken om een mappenstructuur te maken om foto’s en bestanden op de disk te organiseren. Om een nieuwe map te maken, klikt u met de rechtermuisknop op de naam van een map en selecteert u Nieuwe map uit het snelkoppelingsmenu. Typ een naam voor de nieuwe map en druk op Enter.

 2. Om foto’s of andere bestanden aan uw disk toe te voegen, sleept u ze van het deelvenster Bestandslijst naar het brandmandje. U kunt ook de gewenste bestanden selecteren en vervolgens op Bewerken | Aan brandmandje toevoegen klikken. Hieronder wordt uitgelegd hoe u de knoppen op de werkbalk van het brandmandje kunt gebruiken voor het aanpassen van de inhoud van het brandmandje of om projecten op te slaan of laden.

 3. Wanneer u klaar bent om uw disk te branden, klikt u op Volgende.

Werkbalkknoppen van het brandmandje

ACDSee Photo Manager BTN BurnBasket FormatOptions Cd of dvd maken

Indelingsopties

Opent het dialoogvenster Indelingsopties waarin u de opties voor de geselecteerde indeling kunt specificeren.

ACDSee Photo Manager BTN BurnBasket AddToBB Cd of dvd maken

Aan brandmandje toevoegen

Voegt de momenteel geselecteerde bestanden of mappen aan het brandmandje toe.

ACDSee Photo Manager BTN BurnBasket RemoveFromBB Cd of dvd maken

Uit brandmandje verwijderen

Verwijdert de momenteel geselecteerde bestanden of mappen uit het brandmandj
e.

ACDSee Photo Manager BTN BurnBasket RemoveAll Cd of dvd maken

Alles verwijderen

Wist de inhoud van het brandmandje.

ACDSee Photo Manager BTN BurnBasket NewFolder Cd of dvd maken

Nieuwe map

Maakt een nieuwe submap.

ACDSee Photo Manager BTN BurnBasket Rename Cd of dvd maken

Hernoemen

Hernoemt het momenteel geselecteerde bestand of de momenteel geselecteerde map.

ACDSee Photo Manager BTN BurnBasket SaveProject Cd of dvd maken

Project opslaan

De huidige inhoud en instellingen van het brandmandje worden als een projectbestand opgeslagen, dat u later kunt wijzigen.

ACDSee Photo Manager BTN BurnBasket LoadProject Cd of dvd maken

Project laden

Opent een eerder opgeslagen brandmandje-project.

Cd of dvd maken