Een HTML album maken

Gebruik de wizard HTML-album genereren om fotocollecties voor te bereiden om op internet te worden gepubliceerd. Het album Webpagina bevat besturingselementen voor diavoorstellingen en een miniatuurweergave.

U maakt als volgt een HTML-album:

  1. Selecteer de afbeeldingen die u wilt delen in het deelvenster Bestandslijst.

  2. Klik op Maken | HTML-album maken.

  3. Selecteer op de pagina Welkom in de wizard HTML-album maken een albumstijl in de vervolgkeuzelijst en klik op Volgende.

  4. Op de pagina Pagina-instellingen geeft u titels, koppelingen, lettertypen en kleuren op voor uw webpagina. Klik op Volgende om door te gaan.

  5. Op de pagina Miniatuurinstellingen past u het uiterlijk, het formaat en de indeling van de miniaturen aan. Klik op Volgende om door te gaan.

  6. Op de pagina Bijschriften selecteert u de bestandsspecifieke gegevens die bij miniaturen en afbeeldingen moeten worden weergegeven. Klik op Volgende om door te gaan.

  7. Op de pagina Afbeeldingsinstellingen geeft u de maximale grootte voor afbeeldingen op, past u de compressie aan en converteert u uw afbeeldingen naar de voor het web geschikte JPEG-indeling. Klik op Volgende om door te gaan.

  8. Op de pagina Uitvoerinstellingen geeft u de uitvoermap op, geeft u op of er een voorvoegsel moet worden toegevoegd aan miniatuur- en afbeeldingsnamen, en hoe miniaturen en de daaraan gekoppelde afbeeldingen zijn verbonden. Klik op het tabblad Geavanceerd om de opties voor deze wizard in te stellen.

  9. Klik op Volgende om uw album te maken en wacht enkele seconden tot ACDSee de miniaturen en de HTML-pagina heeft gegenereerd.

  10. Klik op Voltooien om de wizard te sluiten en naar ACDSee terug te keren.

Een HTML-album maken