Een schermopname maken

Met het hulpprogramma Scherm vastleggen van ACDSee kunt u afbeeldingen maken van verschillende onderdelen van het scherm. U kunt instellen welke delen u wilt vastleggen, hoe de schermafbeelding moet worden gemaakt en waar de vastgelegde afbeelding moet worden opgeslagen.

U legt het scherm als volgt vast:

  1. Klik op Extra | Scherm vastleggen.

  2. Stel in het gedeelte Bron van het dialoogvenster Scherm vastleggen in welk deel van het scherm u wilt vastleggen: Raadpleeg de tabel hieronder voor een beschrijving van de bronopties.

  3. Als de muisaanwijzer moet worden opgenomen in de afbeelding, selecteert u de optie Met muiscursor

  4. Geef bij Doel op waar de schermafbeelding moet worden opgeslagen.

  5. Geef bij Schermopname starten aan hoe de schermafbeelding moet worden gemaakt.

  6. Klik op Starten om het schermafbeeldingsgereedschap te starten. In het systeemvak van de Taakbalk verschijnt een pictogram.

  7. Geef op het scherm het gebied weer dat u wilt vastleggen en volg de stappen die verschijnen in de ballon boven het pictogram Scherm vastleggen.

  8. Als u het hulpprogramma Scherm afsluiten wilt afsluiten zonder een schermafbeelding te maken, klikt u met de rechtermuisknop op het pictogram Scherm vastleggen en selecteert u Scherm vastleggen afsluiten.

Opties voor Scherm vastleggen

Opties voor bron

Bureaublad

Huidige monitor

Hiermee maakt u een afbeelding van het volledige gebied dat op het scherm wordt weergegeven.

Venster

Gehele venster

Hiermee legt u een afbeelding vast van het volledige actieve venster.

Alleen inhoud

Hiermee maakt u een afbeelding van de vensterinhoud (zonder het vensterkader of de titelbalk).

Gebied

Vaste grootte

Hiermee maakt u een afbeelding van een vastgesteld gebied op het scherm.

Klik op de keuzeknop en selecteer een instelling voor de afmetingen of selecteer Aangepast en geef de afmetingen in pixels op.

Geselecteerd gebied

Hiermee maakt u een afbeelding van een geselecteerd gebied van het scherm. Klik en sleep de muisaanwijzer om het vast te leggen gebied te omkaderen.

Object

Onderliggend venster

Hiermee maakt u een afbeelding van gedeelten van het venster. Dat kan bijvoorbeeld een werkbalk of een knop zijn.

Menu onder cursor

Hiermee legt u geselecteerde menuopdrachten vast.

Opties voor doel

 

Klembord

Een kopie van de afbeelding wordt op het klembord geplaatst. Vanuit het klembord kunt u de afbeelding in een nieuwe locatie plakken.

Bestand

Geeft het dialoogvenster Opslaan weer voor opslag van het bestand. U kunt de locatie, de indeling en de bestandsnaam opgeven.

Editor

De vastgelegde afbeelding wordt geopend in de standaardeditor.

Opties voor starten van schermafbeelding

 

Hot key

Hiermee wijst u een sneltoetscombinatie toe om schermafbeeldingen te starten.

Om de hot key in te stellen, drukt u op een toets of een combinatie van toetsen (bijvoorbeeld Ctrl + S) op het toetsenbord; typ niet in het vak.

Timer

Hiermee maakt u na een ingestelde periode een schermafbeelding. Stel een tijd in die voldoende is om het bureaublad of het venster klaar te maken voor de schermafbeelding. De maximumtijd is 60 seconden.

Een schermopname nemen