Informatie over de Apparaat Detector

Gebruik de ACDSee Apparaat Detector om de foto’s in uw camera of op uw scanner, massaopslagapparaat of cd te openen en in ACDSee weer te geven.

U start de apparaatdetector als volgt:

Klik op Bestand | Foto’s ophalen en selecteer ACDSee Apparaat Detector.

Nadat u ACDSee Apparaatdetector hebt gestart, wordt dit hulpprogramma op de achtergrond uitgevoerd en staat er een camerapictogram op de taakbalk . Wanneer u een camera of een ander apparaat op uw computer aansluit, detecteert de apparaatdetector de verbinding en verandert het pictogram van kleur. U wordt nu gevraagd wat u met de afbeeldingen wilt doen of de wizard Foto’s Overdragen of de wizard Foto’s ophalen wordt automatisch gestart.

ACDSee Photo Manager Note Over de apparaatdetector

ACDSee Device Detector vervangt de functie Automatisch Afspelen van Windows XP. Om de functie Automatisch afspelen weer in te schakelen, sluit u de apparaatdetector af.

De Apparaatdetector kan ook detecteren als u een CD in het CD-ROMstation plaatst of dat u een apparaat voor massaopslag of een WIA-apparaat (Windows Image Acquisition) op computer aansluit. Het gaat dan om apparaten als camera’s, kaartlezers, webcams en scanners.

Als voor het apparaat geen stuurprogramma voor TWAIN of WIA is geïnstalleerd, als het geen massaopslagapparaat is of als zich op het apparaat geen bestanden bevinden, kan de apparaatdetector het apparaat niet detecteren.

Voor meer informatie over het gebruik van Apparaatdetector klikt u op het camerapictogram op de taakbalk en selecteert u Help.

Verwante onderwerpen

Over de apparaatdetector