myACD gebruiken

Met myACD beheert u de software van ACD Systems. Hiermee kunt u de status van uw software controleren, een licentiecode voor een update van een evaluatieversie opgeven en ook andere producten op proef of als aankoop downloaden.

Zo opent u het myACD-configuratiescherm:

Klik op Help en selecteer myACD.

Het myACD-configuratiescherm toont een overzicht van momenteel geïnstalleerde software waarin u ook kunt zien of het een evaluatieversie of een volledige versie is. U kunt software aanschaffen en ook evaluatieversies bijwerken tot volledige versies. U kunt ook een overzicht van aanvullende producten bekijken die u kunt downloaden en op uw vaste schijf installeren.

ACDSee Photo Manager Info myACD gebruiken

Om alle functies van myACD te openen, moet u verbinding hebben met het internet.

Zo krijgt u een licentiecode voor een volledige versie van evaluatiesoftware die al op uw vaste schijf is geïnstalleerd:

 1. Selecteer in de lijst Geïnstalleerde producten van het configuratiescherm myACD een product dat de status van evaluatieversie heeft.

 2. Klik onder de lijst Geïnstalleerde producten op de knop Kopen. Volg de instructies op het scherm.

Zo werkt u een evaluatieversie bij met een licentiecode voor een volledige versie:

 1. Selecteer in de lijst Geïnstalleerde producten van het configuratiescherm myACD een product dat de status van evaluatieversie heeft.

 2. Klik op Licentiecode opgeven.

 3. Typ in het dialoogvenster Licentiecode de licentiecode die ACD Systems aan u heeft verstrekt.

 4. Klik op OK.

Zo downloadt en installeert u gratis software:

 1. Selecteer in de lijst Aanvullende producten van het configuratiescherm myACD een gratis product.

 2. Klik op de knop Installeren. Volg de instructies op het scherm.

Zo downloadt en installeert u evaluatieversies van software:

 1. Selecteer in de lijst Aanvullende producten van het configuratiescherm myACD een product.

 2. Klik op de knop Proberen onder de lijst Aanvullende producten. Volg de instructies op het scherm.

Zo koopt, downloadt en installeert u volledige versies van software:

 1. Selecteer in de lijst Aanvullende producten van het configuratiescherm myACD een product.

 1. Klik op de knop Kopen onder de lijst Aanvullende producten. Volg de instructies op het scherm.

Verwante onderwerpen

myACD gebruiken