Back up uw bestanden naar een andere computer

De wizard Synchronisatie leidt u door het proces waarbij een gesynchroniseerde kopie van uw bestanden wordt gemaakt als bescherming tegen het uitvallen van de vaste schijf. U kunt plaatselijke mappen synchroniseren met een netwerkstation, een externe computer of een externe vaste schijf. U kunt de synchronisatie een naam geven, acties specificeren die u iedere keer dat u bestanden synchroniseert wilt uitvoeren, synchronisatie plannen voor uitvoering in bepaalde tijdsintervallen, en synchronisatie later bewerken of verwijderen.

ACDSee Photo Manager Info Back up uw bestanden naar een andere computer

De wizard Synchronisatie behoudt geen databasegegevens als u bestanden naar een nieuwe locatie kopieert. Als u een backup wilt maken van bestanden met databasegegevens, gebruikt u de wizard Backup van ACD-database.

U maakt als volgt een synchronisatie:

 1. Klik in het bladervenster op Bestand | Synchroniseren en selecteer vervolgens Synchronisatie maken.

 2. Klik op de pagina Welkom op de knop Volgende als u gereed bent om door te gaan.

 3. Op de pagina Opties voor synchronisatie specificeert u de map met bestanden die u wilt kopiëren, en een map op een netwerkstation, externe computer of externe vaste schijf waarin u de bestanden wilt plaatsen. In het onderdeel Opties specificeert u hoe Synchronisatie fouten en logboeken moet behandelen. In het onderdeel Bevestigingen specificeert u hoe Synchronisatie dubbelebestandsconflicten moet behandelen. Klik op Volgende wanneer u klaar bent om door te gaan.

 4. U typt een naam in voor uw synchronisatie op de pagina Synchronisatieschema , en specificeert of u de synchronisatie onmiddellijk wilt uitvoeren of een synchronisatie wilt plannen. Klik op Voltooien wanneer u gereed bent de wizard te voltooien.

ACDSee Photo Manager Info Back up uw bestanden naar een andere computer

Schema: een account zonder wachtwoord kan geen schema opstellen. U moet een wachtwoord voor uw account instellen om met een schema te kunnen werken. Een leeg wachtwoord werkt niet, u moet een echt wachtwoord hebben met meer dan één teken.

Een synchronisatie bijwerken of verwijderen

U kunt de instellingen voor een synchronisatie aanpassen, het op regelmatige tijden plannen voor uitvoering of de synchronisatie uit ACDSee verwijderen.

U kunt als volgt een opgeslagen synchronisatie bijwerken of verwijderen:

 1. Klik in het bladervenster op Bestand | Synchroniseren en selecteer vervolgens Synchronisatie bewerken.

 2. Selecteer in het dialoogvenster Opgeslagen synchronisaties een synchronisatie uit de lijst.

 3. Kies een van de volgende mogelijkheden:

 4. Om een synchronisatie te plannen klikt u op Schema. Specificeer hoe vaak u uw synchronisatie wilt uitvoeren en klik vervolgens op OK.

 5. Om de instellingen van instellingen te wijzigen, klikt u op Bewerken. In het dialoogvenster Synchronisatie bewerken werkt u de map bij met bestanden die u wilt kopiëren, en een map op een netwerkstation, externe computer of externe vaste schijf waarin u de bestanden wilt plaatsen. In het onderdeel Opties werkt u bij hoe Synchronisatie fouten en logboeken moet behandelen. In het onderdeel Bevestigingen werkt u bij hoe Synchronisatie dubbele bestandsconflicten moet behandelen. Klik op OK wanneer u klaar bent.

 6. Om de synchronisatie te hernoemen, klikt u op Hernoemen. Typ een nieuwe naam voor de synchronisatie en klik op OK.

 7. Om de synchronisatie te verwijderen, klikt u op Verwijderen.

 1. Klik op Sluiten.

Een opgeslagen synchronisatie uitvoeren

Nadat u een synchronisatie gemaakt hebt, kunt u die op een willekeurig moment uitvoeren, zelfs als het gepland staat op bepaalde tijden uitgevoerd te worden.

U kunt als volgt een synchronisatie uitvoeren:

Klik in het bladervenster op Bestand | Synchroniseren en selecteer de naam van de synchronisatie die u wilt uitvoeren.

Verwante onderwerpen

Back up uw bestanden naar een andere computer