Bestanden in prive mappen bewaren.

Prive mappen zijn beveiligde mappen waar u vertrouwelijke bestanden kunt opslaan. ALs u bestanden in prive mappen plaatst, ACDSee zal deze van hun huidige locatie in een prive map verplaatsen. Prive mappen zijn paswoord-beveiligd en de bestanden in deze kunnen alleen in ACDSee bekeken worden.

Als u bestanden of mappen aan een prive map toevoegt zal alle informatie gerelateerd tot deze permanent van de database worden verwijderd. Herstellen van bestanden en ,appen uit een prive map zal niet de informatie naar de database herstellen. De enige manier waarop u database informatie gerelateerd aan de bestanden en mappen kunt behoudenis om een back-up van de database te maken of deze te exporteren voordat u toevoegt aan de prive map.

Een prive map aanmaken:

 1. Sluit alle open prive mappen.

 2. Klik rechts op het prive map pictogram in het Prive Map venster en selecteer Prive Map maken.

 3. Voer een paswoord in voor de prive map. Uw paswoord moet korter zijn dan 40 karakters.

 4. Verifieër het paswoord door het opnieuw in te voeren.

 5. Klik op OK.

Een nieuwe map zal niet in het Prive Map venster worden weergegeven. Prive mappen zijn verborgen en kunnen alleen geïdentificeerd worden door hun paswoord. Als u een prive map open hebt, zult u alle submappen die bestaan binnenin de prive map zien, maar verwar deze submappen niet met de prive map zelf.

Een prive map openen:

 1. Sluit alle open prive mappen.

 2. Klik de Open knop in het Prive Map kopvenster.

 3. Voer het paswoord in van de prive map die u wilt openene.

 4. Klik op OK.

ACDSee Photo Manager Note Bestanden in prive mappen opslaan.

De inhoud van een open prive map blijft zichtbaar tot u het sluit. Denk eraan om uw prive map te sluiten als u van de computer wegloopt en niet wilt dat iemand de inhoud ziet.

Een prive map sluiten:

Kies een van de volgende mogelijkheden:

 • Klik de Sluiten knop in het Prive Map kopvenster.

 • Klik Bestand | Afsluiten om ACDSee af te sluiten. De prive map wordt automatisch afgesloten.

Om bestanden aan een prive map toe te voegen:

 1. Open de prive map waaraan u bestanden wilt toevoegen.

 2. Kies een van de volgende mogelijkheden:

 3. Klik en sleep de bestanden op het prive map pictogram in het Prive Map venster.

 4. Selecteer de bestanden, klik rechts op een van de geselecteerde bestanden, en selecter dan Toevoegen aan Prive Map.

 1. Een waarschuwingsbericht verschijnt. Klik Ja om de map en zijn inhoud naar een prive map te verplaatsen.

ACDSee Photo Manager Info Bestanden in prive mappen opslaan.

Als u bestanden en mappen aan een prive map toevoegt, worden deze van hun originele locatie verwijderd in het bestandsysteem en toegevoegd aan de paswoord-beveiligde prive map. Er is geen manier om bestanden en mappen terug te vinden als u het paswoord bent vergeten. Verzeker u ervan dat u een paswoord kiest dat u kunt herinneren.

Om een bestaande map en zijn inhoud aan een prive map toe te voegen:

 1. Open de prive map waaraan u de map en zijn inhoud wilt toevoegen.

 2. Kies een van de volgende mogelijkheden:

 3. Klik en sleep de map op een prive map.

 4. klik rechts op de map en selecteer Toevoegen aan Prive Map.

 1. Een waarschuwingsbericht verschijnt. Klik Ja om de map en zijn inhoud naar een prive map te verplaatsen.

Om mappen en bestanden van een prive map te herstellen:

 1. Open de prive map die de mappen en bestanden bevat die u wilt herstellen.

 2. Kies een van de volgende mogelijkheden:

 3. Selecteer de mappen of bestanden en klik Bestand | Herstellen uit Prive Map.

 4. Klik rechts op de mappen of bestanden en selecteer Herstellen uit Prive Map.

 1. Klik op de blader knop, navigeer naar de folder waar u de mappen of bestanden wilt verplaatsen, en klik dan OK.

 2. Klik op OK. ACDSee zal de mappen of bestanden van de prive map naar de geselecteerde locatie verplaatsen. Deze mappen en bestanden zijn nu voor iedereen zichtbaar die toegang heeft to de computer.

Om een prive map te verwijderen, of mappen of bestanden in de prive map:

 1. Open de prive map die de mappen en bestanden bevat die u wilt verwijderen.

 2. Kies een van de volgende mogelijkheden:

 3. Om een prive map te verwijderen, klik rechts op de prive map en selecteer Verwijderen.

 4. Om mappen of bestanden uit een prive map te verwijderen, klik rechts op hun en selecteer Verwijderen.

 1. Een waarschuwingsbericht verschijnt. Klik Ja om de prive map te verwijderen en al zijn inhoud, of de geselecteerde mappen of bestanden in de prive map.

ACDSee Photo Manager Note Bestanden in prive mappen opslaan.

Wees voorzichtig als u mappen of bestanden in de prive mappen verwijderd. Als u mappen of bestanden uit prive mappen verwijderd zijn ze permanent vernietigd. Herstel de mappen en bestanden als u deze vanuit de prive map naar een niet beveiligde locatie op uw computer wilt verplaatsen.

 

Bestanden in prive mappen opslaan.