Kopiëren en verplaatsen van bestanden

Met de opdrachten Naar map kopiëren en Naar map verplaatsen kunt u bestanden en mappen op de vaste schijf verplaatsen en aangeven hoe het overschrijven van bestaande bestanden moet worden afgehandeld. U kunt ook mappen selecteren in een lijst met eerder aangesproken mappen, zodat u geen tijd kwijt bent met zoeken in de mappenstructuur.

ACDSee Photo Manager Note Bestanden kopiëren en verplaatsen

Wanneer u ACDSee gebruikt om uw bestanden te verplaatsen, worden de databasegegevens die aan de desbetreffende bestanden zijn gekoppeld, automatisch bijgewerkt met de nieuwe locatie.

U kopieert of verplaatst als volgt bestanden:

 1. Kies een van de volgende mogelijkheden:

 2. Selecteer een of meer bestanden in het deelvenster Bestandslijst en klik op Bewerken | Kopiëren naar map of Verplaatsen naar map.

 3. Geef een afbeelding of mediabestand weer in de viewer en klik op Bewerken | Kopiëren naar of Verplaatsen naar.

 1. Voer een van de volgende acties uit in het dialoogvenster Bestanden kopiëren of Bestanden verplaatsen:

 2. Selecteer het tabblad Mappen en ga op de vaste schijf naar de map waarin u de bestanden wilt plaatsen.

 3. Selecteer het tabblad Geschiedenis en selecteer een map in de lijst van recent geopende mappen.

 1. Klik op de vervolgkeuzelijst Duplicaatbestanden overschrijven en selecteer een van de volgende opties om te bepalen wat ACDSee moet doen bij het overschrijven van bestanden:

 2. Vragen: u wordt gevraagd het overschrijven te bevestigen.

 3. Hernoemen: u wordt gevraagd een nieuwe naam op te geven voor het bestand.

 4. Vervangen: overschrijft alle bestanden met dezelfde bestandsnaam en -extensie.

 5. Overslaan: annuleert de bewerking als een bestand met dezelfde naam en extensie wordt aangetroffen.

 1. Klik op OK.

Verwante onderwerpen

Bestanden kopiëren en verplaatsen