Categorieën maken

In het organisatievenster kunt u categorieën maken, hernoemen, verwijderen en verplaatsen.

U maakt als volgt een categorie:

  1. Klik met de rechtermuisknop op een categorie sectie in het organisatievenster en selecteer Nieuwe categorie.

  1. Kies een van de volgende mogelijkheden:

  2. Nieuwe categorie maken op hoogste niveau

  3. Subcategorie maken binnen de huidige selectie

  1. Als u een categorie op het hoogste niveau maakt, selecteert u een pictogram in de vervolgkeuzelijst Pictogram.

  2. Typ een naam voor de nieuwe categorie in het veld Naam.

  3. Klik op OK.

U beheert categorieën als volgt:

Selecteer een categorie in het organisatievenster en kies een van de volgende mogelijkheden:

  • Om de categorie te verplaatsen, sleept u deze naar de nieuwe locatie.

  • Om de categorie te bewerken, klikt u met de rechtermuisknop op de geselecteerde categorie en selecteert u Categorie Bewerken.

  • Om de categorie te verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op de geselecteerde categorie en selecteert u Verwijderen.

Verwante onderwerpen

Categorieën maken