Bestandslijsten genereren

U kunt een tekstbestand genereren met een overzicht van alle bestanden in de map die momenteel wordt weergegeven in het deelvenster Bestandslijst. Hierbij wordt een tabel gemaakt met bestandsnaam, grootte, bestandsindeling, wijzigingsdatum, beeldeigenschappen, bijschrift en classificatie van alle bestanden in de map. Vervolgens worden deze gegevens naar één tekstbestand geëxporteerd.

U genereert als volgt een lijst van uw bestanden:

Klik op Database | Exporteren en selecteer Bestandsoverzicht maken.

ACDSee opent het tekstbestand automatisch in uw standaard teksteditor, waarna u het overzicht kunt bewerken of opslaan.

Bestandslijsten genereren