Importeren bestandsinformatie van andere bronnen

U kunt bestandsgegevens uit andere bronnen in uw database importeren, zoals ACDSee Foto Disks en bestanden uit vorige versies van ACDSee.

Bezig met importeren van Foto disks

Vorige versies van ACDSee (versie 4.0 en 5.0) genereerden aparte databasebestanden met de bestandsextensie . ddf voor Foto Disks. U kunt de Foto disk-databasebestanden in uw ACDSee-database importeren.

U importeert als volgt een Foto disk:

 1. Klik op Database | Importeren en vervolgens op Foto Disk.

 2. Zoek en selecteer het Foto disk-bestand dat u wilt importeren in het dialoogvenster Naar Foto disk-bestand bladeren.

 3. Klik op Openen.

ACDSee Photo Manager Note Importeren bestandsinformatie van andere bronnen

Als u gegevens wilt importeren van Foto Disks die in ACDSee 6.0 of hoger zijn gemaakt, moet u de hele database converteren en importeren.

Albums importeren

In vorige versies van ACDSee was het mogelijk om albums te maken met de bestandsindeling .ais . Deze bestanden bestonden uit georganiseerde snelkoppelingen naar uw afbeeldingen. Nu kunt u categorieën gebruiken om albums met afbeeldingen te maken waarvoor geen aparte bestandsextensie nodig is. U kunt uw albums uit vorige versies van ACDSee echter importeren en de gegevens uit de albums toevoegen aan de database. ACDSee maakt een nieuwe categorie voor elk album dat u importeert.

U importeert als volgt albumgegevens in de database:

 1. Klik op Database | Importeren en selecteer Album.

 2. Selecteer in het dialoogvenster Openen het .ais bestand dat u wilt importeren.

 3. Klik op Openen.

Werken met descript.ion bestanden

In vorige versies van ACDSee werden bestandsbeschrijvingen opgeslagen in een apart descript.ion bestand in elke map met afbeeldingen. ACDSee slaat nu bestandsbeschrijvingen als bijschriften in de database op, evenals andere bestandsgegevens zoals opmerkingen en trefwoorden.

U kunt het hulpmiddel Descript.ion importeren gebruiken om uw oude descript.ion bestanden te importeren en de gegevens toe te voegen aan de database, of om de bestandsbijschriften te exporteren naar een descript.ion bestand.

U importeert als volgt een descript.ion bestand:

 1. Klik eerst op Database | Importeren en selecteer dan Descript.ion bestand.

 2. Zoek en selecteer in het dialoogvenster Openen het descript.ion bestand dat u wilt importeren.

 3. Klik op Openen.

U exporteert als volgt bijschriften naar een descript.ion bestand:

 1. Klik eerst op Database | Exporteren en vervolgens op Descript.ion bestand.

 2. Typ een naam voor het descript.ion bestand in het veld Bestandsnaam van het dialoogvenster Opslaan als.

 3. Klik op Opslaan.

Importeren bestandsinformatie van andere bronnen