Miniaturen opnieuw maken

Er kunnen zich situaties voordoen waarbij uw afbeeldingen niet meer zijn gesynchroniseerd met de miniatuurafbeeldingen in het deelvenster Bestandslijst. U kunt het gereedschap Miniaturen opnieuw maken gebruiken om onmiddellijk de miniaturen van de geselecteerde afbeeldingen opnieuw te genereren.

U kunt als volgt miniaturen opnieuw genereren:

  1. Kies een van de volgende mogelijkheden:

  2. Selecteer een of meer miniaturen in het deelvenster Bestandslijst.

  3. Selecteer een map in het mappenvenster.

  1. Klik op Database | Miniaturen opnieuw maken.

Miniaturen opnieuw maken