De datum en tijd eigenschappen van uw bestanden veranderen.

Met de functie Aanpassing Batch Tijdstempel kunt u de datum- en tijdkenmerken van een bestand in het bladervenster of het weergavevenster aanpassen.

U wijzigt de datum- en tijdkenmerken van een bestand als volgt:

 1. Kies een van de volgende mogelijkheden:

 2. Selecteer in het bladervenster een of meer afbeeldingen en klik op Extra |Partij Afbeeldingen Roteren/Draaien.

 3. Klik in het weergavevenster op Wijzigen | Tijdstempel afbeelding wijzigen.

 1. Selecteer de bestandseigenschap die u wilt wijzigen op de pagina Te wijzigen tijdstempel kiezen en Te veranderen Datum.

 2. Op de pagina Te wijzigen tijdstempel kiezen en op de Geavanceerde Opties tabblad, selecteer de opties voor de Aanpassing Tijdstempel voor afbeelding zoals hieronder beschreven.

 3. Klik op Volgende om door te gaan.

 4. Selecteer een van de volgende opties op de pagina Kies een nieuw tijdstempel:

 5. Datum en tijd van een andere bestandseigenschap gebruiken: de geselecteerde datum en tijd worden vervangen door een andere tijdstempel-eigenschap van hetzelfde bestand. Selecteer de bestandseigenschap die u wilt gebruiken in de vervolgkeuzelijst Wijzig datum en tijd in.

 6. Specifieke datum en tijd gebruiken: Hiermee wijzigt u het geselecteerde tijdstempel in elke afbeelding in een specifieke datum en tijd. Typ de nieuwe datum en tijd voor het tijdstempel in de velden Datum en Tijd.

 7. Verzetten naar nieuwe begindatum en begintijd: het oudste tijdstempel wordt vervangen door een opgegeven datum en tijd en alle latere tijdstempels worden dienovereenkomstig verzet. Geef het tijdstempel voor het oudste bestand op in de velden Datum en Tijd.

 8. Datum en tijd een opgegeven aantal uren verzetten (tijdzone aanpassen): Alle tijdstempels worden een opgegeven aantal uren vooruit- of teruggezet. Selecteer Vooruitzetten of Terugzetten en typ een waarde in het vak Aantal uren.

 1. Klik op Tijdstempel aanpassen om te beginnen met het aanpassen van uw bestanden. Als de wizard is voltooid klikt u op Gereed om naar ACDSee terug te keren.

Tabblad Geavanceerde opties

Standaardwaarden accepteren en conversie starten

De standaardinstellingen voor de nieuwe tijdstempelopties worden geaccepteerd. Om de datum en tijd van de afbeeldingen te wijzigen, klikt u op Tijdstempel aanpassen.

Wizard automatisch sluiten na voltooiing

De wizard Tijdstempel afbeelding aanpassen wordt gesloten zodra het proces gereed is.

Huidige instellingen opslaan als standaardwaarden

De huidige instellingen worden opgeslagen en toegepast wanneer u opnieuw tijdstempels wijzigt.

Verwante onderwerpen

De datum en tijd eigenschappen van uw bestanden veranderen.