Hernoemen van een bestand of map

In het mappenvenster en het deelvenster Bestandslijst kunt u een bestand of map op de vaste schijf hernoemen.

U hernoemt als volgt een bestand of map:

  1. Selecteer in het deelvenster Bestandslijst of het mappenvenster het item dat u wilt hernoemen.

  2. Klik op Bewerken | Hernoemen.

  3. Typ een nieuwe naam voor het bestand zonder de extensie, zoals “.jpg”, te wijzigen of te verwijderen.

  4. Druk op Enter.

Hernoemen van een bestand of map