Meerdere bestanden hernoemen

U kunt het Gereedschap Batch Hernoemen gebruiken om een groep bestanden te hernoemen. U kunt een sjabloon met een numerieke of alfabetische volgorde opgeven, uw sjabloon opslaan zodat u deze later opnieuw kunt gebruiken, specifieke tekens of woordgroepen vervangen, en bestandsspecifieke informatie opnemen in de naam van elk nieuw bestand.

U hernoemt een groep bestanden als volgt:

  1. Selecteer een of meer bestanden in het bladervenster en klik vervolgens op Extra | Batch hernoemen.

  2. Voer een of meer van de volgende acties uit in het dialoogvenster Batch hernoemen:

  3. Selecteer het tabblad Sjabloon om sjabloonopties op te geven.

  4. Selecteer het tabblad Zoeken en vervangen om opties voor zoeken en vervangen in te stellen.

  5. Selecteer het tabblad Geavanceerde opties om de instellingen voor het gereedschap Batch hernoemen aan te passen.

  1. Controleer de wijzigingen die u in de bestandsnamen hebt aangebracht in het veld Voorbeeld.

  2. Klik op Hernoemen starten.

ACDSee Photo Manager Note Hernoemen van meerdere bestanden

Bestanden op alleen-lezen-media (zoals een cd-rom) kunnen niet worden hernoemd.

Opties voor Batch hernoemen

Tabblad Sjabloon

Schakel het selectievakje Sjabloon gebruiken voor hernoemen van bestanden in om een sjabloon voor het hernoemen van bestanden te maken. U kunt een numerieke of alfabetische volgorde voor de naam van nieuwe bestanden opgeven, en de oorspronkelijke bestandsnaam, een nieuwe naam of een naam op basis van de metadata van de afbeelding gebruiken.

Cijfers gebruiken om #’s te vervangen

Vervangt alle nummertekens (#) in de sjabloon door een volgnummer.

Letters gebruiken om #’s te vervangen

Vervangt alle nummertekens (#) in de sjabloonnaam door sequentiële alfabetische tekens.

Beginnen bij

Stelt de eerste letter of het eerste nummer van de reeks in.

Metadata invoeren

Voegt bestandsspecifieke informatie in de sjabloon voor bestandsnamen in.

Zet de cursor in het veld Sjabloon en klik op Metadata invoegen om het dialoogvenster Kies eigenschap te openen. Selecteer de metadata die u wilt invoegen en klik op OK.

Sjabloon

Geeft de sjabloon weer die wordt gebruikt voor het hernoemen van de bestanden.

Typ een sterretje (*) om de oorspronkelijke bestandsnaam in de sjabloon in te voegen. Gebruik een of meer nummertekens (#) om numerieke of alfabetische tekens in te voegen, afhankelijk van de opties die u hebt geselecteerd.

Selecteer desgewenst een recent gebruikte sjabloon in de vervolgkeuzelijst.

Sjablonen wissen

Verwijdert de recent gebruikte sjablonen uit de vervolgkeuzelijst Sjablonen.

Bestandsnaam met hoofdletters/kleine letters

Hiermee geeft u hoofdletters of kleine letters op voor bestandsnamen en bestandsindelingsextensies.

Tabblad Zoeken en vervangen

Schakel het selectievakje Zoeken en vervangen gebruiken voor hernoemen van bestanden in om bepaalde letters of woorden in bestandsnamen te vervangen. U kunt spaties vervangen door onderstrepingstekens, hoofdletters wijzigen in kleine letters, en uw wijzigingen combineren met een willekeurige sjabloon voor het hernoemen van bestanden.

Zoeken naar

Geeft de tekens aan die u in de bestandsnamen wilt vervangen.

Vervangen door

Geeft de tekens aan waardoor u de oorspronkelijke tekst wilt vervangen.

Hoofdlettergevoelig

Geeft aan of u bij het zoeken van de tekst die u in het veld Zoeken naar hebt opgegeven, een onderscheid wilt maken tussen hoofdletters en kleine letters.

Tabblad Geavanceerde opties

Selecteer een of meer geavanceerde opties om het gedrag van het hulpprogramma Batch hernoemen aan te passen.

Wizard automatisch sluiten na voltooiing

Sluit het dialoogvenster Batch hernoemen wanneer het hernoemen is voltooid.

Huidige instellingen opslaan als standaardwaarden

Slaat de huidige instellingen op en laadt ze de volgende keer dat u bestanden hernoemt.

Conflicten met namen automatisch oplossen

Hiermee worden automatisch eventuele naamgevingsconflicten opgelost door het toevoegen van een onderstrepingsteken en een volgnummer aan het eind van elke bestandsnaam.

Verwante onderwerpen

Hernoemen van meerdere bestanden