Vervangen or overschrijven ven bestanden

Bij het kopiëren of verplaatsen van bestanden van de ene locatie naar een andere treedt er een bestandsnaamconflict op als in de doelmap al een bestand bestaat met dezelfde naam en extensie als een bestand dat u verplaatst. In ACDSee kunt u de betreffende bestanden weergeven in het dialoogvenster Bestand vervangen bevestigen. Als het om afbeeldingsbestanden gaat, geeft ACDSee miniatuurvoorbeelden van beide bestanden weer en verschijnen er opties om het bestaande bestand te vervangen, het bestand dat u kopieert of verplaatst te hernoemen, verwijderen of over te slaan  of de hele bewerking te annuleren.

U gebruikt het dialoogvenster Bestand vervangen bevestigen als volgt:

  1. Als u een aantal bestanden kopieert of verplaatst en alle potentiële conflicten met bestandsnamen op dezelfde manier wilt oplossen, selecteert u de optie Op alles toepassen.

  2. Om vast te stellen of er verschillen zijn tussen twee bestanden, kunt u de werkbalk tussen de twee voorbeeldvelden gebruiken om de voorbeelden groter of kleiner te maken.

  3. Kies een van de volgende mogelijkheden:

  4. Om het doelbestand te vervangen door het bronbestand, klikt u op Vervangen.

  5. Om het nieuwe bestand te hernoemen voordat u het verplaatst naar de doelmap, typt u een nieuwe naam voor het bestand in het veld Hernoemen in en klikt u opHernoemen.

  6. Om het bestand over te slaan en beide bestanden intact te laten, klikt u op Overslaan.

  7. Om het doelbestand of het bronbestand te verwijderen, klikt u op Verwijderen onder het bestand dat u wilt verwijderen van de vaste schijf.

  8. Om de bewerking te annuleren en geen andere bestanden te kopiëren of verplaatsen, klikt u op Annuleren.

ACDSee Photo Manager Info Vervangen or overschrijven ven bestanden

In het dialoogvenster Bestand vervangen bevestigen heeft “doelbestand” betrekking op het bestand dat in de doelmap staat en “bronbestand” op het bestand dat u verplaatst of kopieert.

Verwante onderwerpen

Vervangen or overschrijven ven bestanden