Plug-ins beheren

Het dialoogvenster Instellingen van plug-in geeft een lijst weer van alle ACDSee plug-ins die op uw computer zijn geïnstalleerd. U kunt ook het dialoogvenster Instellingen van plug-in gebruiken om te controleren welke plug-ins ACDSee gebruikt.

U opent het dialoogvenster Instellingen van plug-in als volgt:

Klik op Extra, en selecteer vervolgens Instellingen van plug-in.

Een plug-in uitschakelen

U kunt een plug-in uitschakelen in het dialoogvenster Instellingen van plug-in. ACDSee gebruikt de plug-in dan niet meer.

Een plug-in uitschakelen:

  1. Selecteer in het dialoogvenster Instellingen van plug-in een van de tabbladen Plug-ins.

  2. Schakel het selectievakje uit naast de naam van de plug-in waarvan u niet wilt dat ACDSee het gebruikt.

  3. Klik op OK.

U wijzigt de volgorde van de plug-ins als volgt:

Sommige bestandsformaten worden door meerdere plug-ins ondersteund. Als dit gebeurt kunt u echter regelen welke plug-in wordt gebruikt voor het lezen of schrijven van een bestandsformaat. De volgorde waarin plug-ins in het dialoogvenster Instellingen van plug-in staan, is ook de volgorde waarin ACDSee de plug-ins gebruikt voor het lezen of schrijven van een bestand.

U wijzigt de volgorde van de plug-ins als volgt:

  1. Selecteer in het dialoogvenster Instellingen van plug-in een van de tabbladen Plug-ins.

  2. Selecteer een naam van een plug-in in de lijst Plug-ins.

  3. Kies een van de volgende mogelijkheden:

  4. Klik op de knop Omhoog om de plug-in hoger in de lijst te plaatsen.

  5. Klik op de knop Omlaag om de plug-in lager in de lijst te plaatsen.

  1. Klik op OK.

ACDSee Photo Manager Note Plug ins beheren

Susie -plug-ins hebben minder functies en zijn langzamer dan de plug-ins van ACD Systems. Het verdient daarom aanbeveling Susie -plug-ins een lage prioriteit te geven om te voorkomen dat ze worden gebruikt in plaats van een plug-in van ACD Systems. U kunt ook Susie -plug-ins uitschakelen die de bestandsindelingen overlappen die door de plug-ins van ACD Systems worden ondersteund.

Plug-ins beheren