Blader-toetsenbord-snelkoppelingen

U kunt de volgende sneltoetsen gebruiken bij het werken in het bladervenster.

ACDSee Photo Manager Note Sneltoetsen voor het bladervenster

U kunt deze deze pagina afdrukken om deze gemakkelijk te kunnen raadplegen. Klik er op met de rechtermuisknop en selecteer Afdrukken.

 

Sneltoets

Resulterende actie

` (accent grave)

Schakelt audiobeelden in of uit.

- (minteken)

Sorteert de inhoud van het deelvenster Bestandslijst in omgekeerde volgorde.

+ (plusteken)

Sorteert de inhoud van het deelvenster Bestandslijst oplopend.

Alt + <pijl naar links>

Keert terug naar de vorige map waarin u in het deelvenster Bestandslijst gebladerd hebt.

Alt + <pijl naar rechts>

Keert terug naar de map van waaruit u het laatst kwam in het deelvenster Bestandslijst.

Alt + G

Opent de wizard Foto’s ophalen.

Alt + C

Kopieert een of meer geselecteerde bestanden naar een opgegeven map.

Alt + komma

Opent de vorige tab in het deelvenster Eigenschappen.

Alt + Enter

Opent of sluit het eigenschappenvenster.

Alt + F4

Sluit ACDSee.

Alt + I

Opent het dialoogvenster Filters, waarin u de bestandstypen kunt opgeven die u in het deelvenster Bestandslijst wilt weergeven.

Alt + M

Verplaatst een of meer geselecteerde bestanden naar een opgegeven map.

Alt + O

Opent het dialoogvenster Opties van ACDSee.

Alt + punt

Opent de volgende tab in het deelvenster Eigenschappen.

Alt + Shift + F

Maximaliseert het deelvenster Bestandslijst

Alt + W

Herstelt uw bureaubladachtergrond naar de waarden die u gebruikte voordat u een ACDSee-achtergrond toepaste.

Alt + X

Verwijdert het geselecteerde item uit het afbeeldingenmandje.

Backspace

Gaat naar het bovenliggende niveau in de mapstructuur van het actieve station.

Ctrl + 0 tot 5

Wijst een classificatie toe aan het momenteel geselecteerde item. Gebruik alleen het numerieke deel van uw toetsenbord voor deze sneltoetsen. Druk op Ctrl + 0 om een classificatie te verwijderen.

Ctrl + plus

Past automatisch de grootte aan van de kolommen in de actieve weergavemodus.

Ctrl + A

Selecteert de gehele inhoud van de actieve map.

Ctrl + B

Voegt het geselecteerde item toe aan het afbeeldingenmandje.

Ctrl + C

Kopieert het geselecteerde item naar het Klembord.

Ctrl + D

Opent het dialoogvenster Bijschrift bewerken.

Ctrl + E

Opent de momenteel geselecteerde afbeelding in de standaardeditor.

Ctrl + End

Springt naar het laatste bestand in de Bestandlijst.

Ctrl + Enter

Opent of sluit het eigenschappenvenster.

Ctrl + F

Opent het dialoogvenster Bestandsindeling converteren.

Ctrl + G

Genereert een tekstdocument van een bestandsvermelding.

Ctrl + Home

Springt naar het eerste bestand in de Bestandlijst.

Ctrl + I

Selecteert alle afbeeldingen in de actieve map.

Ctrl + Insert

Kopieert de geselecteerde items naar het Klembord.

Ctrl + J

Opent het dialoogvenster Afbeeldingen roteren/spiegelen.

Ctrl + K

Plaatst de cursor in het trefwoordenveld van de databasetab in het deelvenster Eigenschappen.

Ctrl + L

Opent het dialoogvenster Belichting afbeelding aanpassen.

Ctrl + M

Opent het dialoogvenster Gegevens per batch instellen.

Ctrl + N

Opent een tweede exemplaar van het ACDSee-bladervenster.

Ctrl + O

Hiermee opent u het dialoogvenster Bestanden openen, waarin u een of meer items kunt selecteren die u wilt openen in het weergavevenster.

Ctrl + P

Opent de momenteel geselecteerde afbeelding of afbeeldingen in het hulpprogramma ACDSee Print.

Ctrl + R

Opent het dialoogvenster Afbeeldingsgrootte wijzigen.

Ctrl + S

Maakt een diavoorstelling van de momenteel geselecteerde afbeeldingen.

Ctrl + T

Opent het dialoogvenster Tijdstempel afbeelding aanpassen.

Ctrl + Tab

Verplaatst de focus van het bladervenster naar de momenteel weergegeven deelvensters.

Ctrl + V

Plakt de inhoud van het Klembord.

Ctrl + W

Sluit ACDSee.

Ctrl + X

Knipt de momenteel geselecteerde items naar het Klembord.

Ctrl + Shift +1

Opent of sluit het mappendeelvenster.

Ctrl + Shift +2

Opent of sluit het organisatiedeelvenster.

Ctrl + Shift +3

Opent of sluit het zoekdeelvenster.

Ctrl + Shift +4

Opent of sluit het agendadeelvenster.

Ctrl + Shift +5

Opent of sluit het afbeeldingenmandje.

Ctrl + Shift + A

Selecteert alle bestanden in de huidige map.

Ctrl + Shift + B

Toont of verbergt de statusbalk.

Ctrl + Shift + C

Kopieert de momenteel geselecteerde afbeelding naar het Klembord.

Ctrl + Shift + D

Maakt uw huidige selectie ongedaan.

Ctrl + Shift + E

Opent het huidige bestand in het standaardsysteem van de toepassing of opent een dialoogvenster waarin u een toepassing kunt selecteren.

Ctrl + Shift + F

Schakelt de volledige schermweergave over op het bestandslijstdeelvenster.

Ctrl + Shift + I

Keert uw huidige selectie om.

Ctrl + Shift + L

Opent of sluit het deelvenster Selectief bladeren.

Ctrl + Shift + M

Schakelt het hoofdmenu van het bladerenvenster in of uit.

Ctrl + Shift + O

Opent het bestand met de systeemtoepassing die is gekoppeld met zijn bestandsextensie.

Ctrl + Shift + P

Opent of sluit het voorbeeldvenster.

Ctrl + Shift + S

Toont of verbergt de contextgevoelige werkbalk.

Ctrl + Shift + T

Toont of verbergt de hoofdwerkbalk van het bladervenster.

Ctrl + Shift + Tab

Verplaatst de focus van het bladervenster naar de momenteel weergegeven deelvensters.

Ctrl + Shift + W

Stelt de huidige afbeelding in als repeterende achtergrond van het bureaublad.

Verwijderen

Verwijdert de geselecteerde items en verplaatst ze naar de prullenbak.

F1

Opent het Help-bestand van ACDSee.

F2

Hernoemt een of meer geselecteerde bestanden.

F3

Opent het zoekvenster.

F4

Toont het vervolgkeuzemenu van de inhoudbalk.

F5

Vernieuwt het bladervenster

F6

Verandert de bestandslijst naar de weergavemodus Miniaturen+details

F7

Verandert de bestandslijst naar weergavemodus Filmstrip.

F8

Verandert de bestandslijst naar de weergavemodus Miniaturen.

F9

Verandert de bestandslijst naar de weergavemodus Tegels.

F10

Verandert de bestandslijst naar de weergavemodus Pictogrammen.

F11

Verandert de bestandslijst in de weergavemodus Lijst.

F12

Verandert de bestandslijst in de weergavemodus Details.

Shift + Delete

Verwijdert het geselecteerde item van uw vaste schijf.

Shift + F5

Vernieuwt het deelvenster Bestandslijst

Shift + Insert

Plakt de inhoud van het Klembord.

Shift + Tab

Verplaatst de focus van het bladervenster in volgorde naar het vorige venster of gereedschap.

Tab

Verplaatst de focus van het bladervenster in volgorde naar het volgende venster of gereedschap.

 

Sneltoetsen voor het bladervenster