A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A

Absoluut colorimetrisch

Rendering-doel, wordt gewoonlijk voor proefvellen gebruikt. Gebaseerd op een apparaat-onafhankelijke kleurruimte, reproduceert kleuren perfect in een beschikbare gamut en reduceert kleuren die buiten de gamut liggen tot de dichtstbijzijnde kleurtoon (ten nadele van verzadiging).

ACD InTouch

Een gegevensuitwisselingsservice waarmee u op de hoogte kunt blijven van de laatste ontwikkelingen bij ACD Systems.

ACDSee Quick View

ACDSee Quick View is een afbeeldingsweergever die u kunt gebruiken om snel afbeeldingen te bekijken zonder ACDSee te hoeven openen.

ACDSee Showroom

U kunt ACDSee Showroom gebruiken om een diavoorstelling van uw foto’s te maken en deze diavoorstelling in een smal venster op uw computer’s bureaublad weer te geven.

afbeeldingseditor

Een programma dat u kunt gebruiken om afbeeldingen te maken of bewerken. ACDSee Photo Editor is een afbeeldingseditor.

afbeeldingsoptimalisator

Een programma dat u kunt gebruiken om uw afbeeldingen geschikter te maken voor internet. ACD RealOptimizer is een afbeeldingsoptimalisator.

afbeeldingsresolutie

De kwaliteit van afbeeldingsdetails en -kleuren. Dit wordt ook gebruikt om de kwaliteit van monitoren en printeruitvoer te beschrijven.

afbeeldingsviewer

Een programma dat afbeeldingen weergeeft. ACDSee en CD Photo Editor zijn afbeeldingsviewers.

afbeelding in grijstonen

Een afbeelding die uit verschillende grijstinten bestaat.

afbeelding met meerdere pagina’s

Een afbeelding die meerdere pagina’s in één enkel bestand bevat. Afbeeldingen in TIFF-formaat kunnen bijvoorbeeld meerdere pagina’s hebben.

album

Beeldverzameling die vaak op thema of per gebeurtenis is georganiseerd. Albums in ACDSee bevatten snelkoppelingen naar de locatie waar de afbeeldingen op uw vaste schijf zijn opgeslagen. De ACDSee versie 5.0 en eerder slaan albums op met de bestandsextensie .AIS.

alias

Het proces dat lijnen en curves in een digitale afbeelding herstelt, wanneer deze vervormd raken als gevolg van een lage resolutie.

anker

Een methode voor het vastzetten van een object, zoals bijvoorbeeld een selectie op het scherm, een pagina of beeldlocatie. In ACD Photo Editor verdwijnt het selectiekader als u de selectie aan een beeld verankert.

antialiasing, anti-aliasing

Een softwaretechniek die gekartelde lijnen of “kartelingen” vermindert. Gebruikt grijs- en kleurtonen om het contrast tussen naast elkaar liggende pixels vloeiender te maken. Deze techniek kan resulteren in een verlies aan algehele duidelijkheid van de afbeelding, maar zorgt voor een aanzienlijke vermindering in het aantal kartelingen.

apparaatprofiel

Een ingestelde lijst opties voor een bepaalde camera, scanner of een ander verwisselbaar apparaat, die het proces van foto’s ophalen helpt automatiseren.

archief

Een verzameling bestanden die is opgeslagen als één enkel bestand. Voor archiefbestanden wordt gewoonlijk compressie gebruikt om hun grootte te verminderen. U kunt archiveringssoftware gebruiken om archieven te maken en weer te geven, zoals ACDSee en ACDZip.

automatische categorieën

Automatische Categorieën zijn omschrijvende informatie dat is toegevoegd aan uw afbeeldingen en aan de database.   U kunt automatische categorieën gebruikem om snel afbeeldingen te vinden met dezelfde attributen.

azimut

Hiermee geeft u de hoek op van de schaduwen die zich vanaf de randen van afbeeldingsdetails uitstrekken. In ACDSee en Photo Editor kunt u de azimut regelen als u het bosselereneffect op een beeld toepast.

ACDSee Photo Manager OrangeUpArrow Verklarende woordenlijst Terug naar boven

 

B

bandbreedte

De hoeveelheid gegevens die binnen een vaste tijdsduur via een netwerkverbinding kan worden verzonden. Bandbreedte wordt gemeten in kilobits per seconde (Kbps).

bandvorming

Verstoring in de kleurgradatie van een digitale afbeelding. Bandvorming kan zich ook voordoen wanneer u afbeeldingen afdrukt op een printer waarbij elke kleur afzonderlijk wordt aangebracht.

batchverwerking

Elke bewerking of elk gereedschap, zoals wijzigen van de grootte, converteren of hernoemen, die kan gebruikt worden voor de aanpassing van meerdere afbeeldingen of bestanden tegelijkertijd.

belichting

Belichting is de hoeveelheid tijd dat uw digitale camera sensor is blootgesteld aan het licht.

beschrijvingen

Vrije tekst die aan een bestand is gekoppeld. Vorige versies (voor versie 6.0) van ACDSee sloegen beschrijvingen op in een verborgen bestand met de naam descript.ion. ACDSee maakte één bestand descript.ion voor iedere map die bestanden bevatte met beschrijvingen. Bestandsbeschrijvingen in ACDSee 6.0 heten bijschriften.

bestandenlijst

Een rapport over de bestanden die momenteel in de ACDSee-browser worden weergegeven.

bestandsindeling

Een manier om gegevens in een bestand te coderen. Elk bestandstype heeft een verschillende bestandsindeling die opgeeft hoe de gegevens worden geordend.

Bewerkingsmodus

Afbeeldingen In Bewerkingsmodus openen om aan te passen of te verbeteren met gebruik van de bewerking gereedschappen en effecten.

bijschrift

Aan een bestand gekoppelde tekst, of toegevoegde opmerkingen aan een afgedrukte afbeelding.

bijsnijden

Het verwijderen van ongewenste stukken van het beeld

bit

Bits zijn kleine eenheden van het computer geheugen.   De kleur diepte van uw afbeelding is beperkt aan het aantal beschikbare bit om de kleur informatie op te slaan.   Het is bijvoorbeeld mogelijk om 256 verschillende kleur waarden per kleur kanaal in 8 bit RGB afbeeldingen op te slaan.   Het is zo ook mogelijk om 65.536 verschillende kleur waarden per kleur kanaal in 18 bit RGB afbeeldingen op te slaan.

Bladervenster

Het Bladervenster is wat u ziet als u ACDSee start door gebruik van het Snelkoppeling Pictogram op uw bureaublad.   In het bladervenster kunt u bestanden zoeken, verplaatsen, als voorbeeld weergeven en sorteren. Ook vindt u hier de gereedschappen voor het organiseren en delen van bestanden.

ACDSee Photo Manager OrangeUpArrow Verklarende woordenlijst Terug naar boven

C

cache

Een mechanisme voor opslag met hoge snelheid. De database van ACD Systems is een cache.

catalogiseren

Bestandsinformatie toevoegen aan de database van ACDSee.

categorie

Categorieën toewijzen aan foto’s om gemakkelijker te helpen sorteren en beheren.

CMYK

Een kleurenmodel waarbij cyaan, magenta, geel en zwart als primaire kleuren worden gebruikt.

codec

Een technologie waarmee gegevens worden gecomprimeerd en gedecomprimeerd. Een codec comprimeert bestanden voor het opslaan of voor het overbrengen via een netwerk zoals internet. De codec pakt bestanden vervolgens weer uit tot hun normale grootte, zodat ze kunnen worden afgespeeld of weergegeven op een computer.

coderen

Wegschrijven (of opslaan) van een bestandsindeling.

codering

Een methode om gegevens in een beveiligde indeling om te zetten. U hebt een digitaal wachtwoord of sleutel nodig om een gecodeerd bestand te lezen.

compressie

Het proces dat gegevens omzet in een opslagformaat dat minder ruimte inneemt dan de oorspronkelijke gegevens.

compressie zonder gegevensverlies

Een vorm van compressie die alle afbeeldingsgegevens en de kwaliteit bewaart.

compressie met gegevensverlies

Een vorm van compressie waarbij wordt geprobeerd onnodige gegevens te verwijderen. Dit gegevensverlies kan de kwaliteit van het beeld aantasten.

conflicterende bestandsnamen

Een conflict tussen bestandsnamen ontstaat wanneer u een item naar een map of station verplaatst of kopieert waar al een bestand met dezelfde naam aanwezig is.

contactblad

Een fysieke of digitale pagina die gewoonlijk in een rasterformaat een serie kleine afbeeldingen bevat.

contrast

Meeteenheid van de kleur- en helderheidsverschillen in een beeld.

converteren

Een bestand van de ene indeling in de andere omzetten. U kunt bijvoorbeeld een bestand van een bitmap (.bmp) naar een JPEG omzetten om de bestandsgrootte kleiner te maken.

ACDSee Photo Manager OrangeUpArrow Verklarende woordenlijst Terug naar boven

D

Database

Een elektronisch archiefsysteem dat snel toegang geeft tot opgeslagen gegevens. De database van ACD Systems bestaat uit twee delen: een in cache opgeslagen miniaturenbestand en een informatiebestand. Het in cache opgeslagen miniaturenbestand bevat kleine kopieën (miniaturen) van de afbeeldingen op uw computer. Het informatiebestand bevat meer specifieke informatie over de bestanden op uw systeem, zoals beschrijvingen, datums, auteurs, opmerkingen, trefwoorden en categorieën.

databasedatum

Een datum die u toepast op de eigenschappen van een bestand en die u opslaat in de database van ACD Systems.

DDE (Dynamic Data Exchange)

Een communicatiesysteem voor meerdere processen dat wordt gebruikt door Macintosh- en Windows-besturingssystemen. Met DDE kunnen twee actieve toepassingen dezelfde gegevens delen.

decoderen

Een bestandsindeling lezen (of weergeven).

Diavoorstelling

Een geautomatiseerde opeenvolgende weergave van afbeeldingen. U kunt diavoorstellingssoftware als ACDSee en ACD FotoAngelo gebruiken om diavoorstellingen van uw afbeeldingen te maken en weer te geven.

dokken

Een werkbalk, venster, deelvenster, paneel of dialoogvenster vergrendelen op een ander schermgedeelte.

doorzichtigheid

Bepaald hoe zichtbaar een effect is als het op de afbeelding wordt toegepast. Hoge doorzichtigheid levert een meer uniform effect op, een lage doorzichtigheid een bijna onzichtbaar effect.

DPI (dots per inch)

Meeteenheid van de weergaveresolutie van een beeld. 92 DPI betekent bijvoorbeeld 92 dots horizontaal en 92 dots verticaal, wat gelijk is aan 8.464 dots per vierkante inch. Meer dots per inch betekent een hogere resolutie en een betere afbeeldingskwaliteit.

dynamische reek

De dynamische reeks van een afbeelding is direct gerelateerd aan de dynamische reeks van uw digitale camera sensor.   Als uw digitale camera sensor een grote dynamische reeks heeft kan het de donkerste schaduwen en de helderste hoogtepunten tegelijkertijd namen, zonder dat de schaduwen of hoogtepunten geknipt worden.  (RAW afbeeldingen behouden de dynamische reeks van uw digitale camera sensor).   Aanpassen van de tonale reeks van een afbeelding veranderd hoe de dynamische reek van een afbeelding wordt vertoond op een monitor of in een foto.

ACDSee Photo Manager  Verklarende woordenlijst ontent/uploads/sub/acdsee/nl/source/OrangeUpArrow.bmp" style="border: none;width: 14px;height: 13px;float: none;border-style: none;border-style: none" width="14" height="13" border="0"> Terug naar boven

E

editor, afbeelding

Zie afbeeldingseditors.

EXIF (Exchangeable Image File)

Een standaard voor het opslaan van gegevens, voornamelijk bij afbeeldingen waarvoor JPEG-compressie wordt gebruikt. De meeste digitale camera’s maken EXIF-informatie en sluiten het in bij de afbeelding. EXIF-informatie kan bijvoorbeeld details bevatten over de sluitertijd of het al dan niet gebruiken van flitslicht.

exporteren

Gegevens van de ene toepassing naar de andere verplaatsen. De gegevens worden in een indeling gezet die door andere toepassingen kan worden gelezen.

ACDSee Photo Manager OrangeUpArrow Verklarende woordenlijst Terug naar boven

F

filter

Een programma dat een effect toepast op een beeld, bijvoorbeeld een bosseleringsuiterlijk of een sepiatoon.

fotoalbum

See album.

fotoeditor

Zie afbeeldingseditor.

fotoviewer

Zie afbeeldingseditor.

frame

Eén enkele stilstaande afbeelding in een film of video.

framesnelheid

De snelheid waarmee een film of video frames weergeeft. Framesnelheid wordt gemeten in frames per seconde (FPS).

ACDSee Photo Manager OrangeUpArrow Verklarende woordenlijst Terug naar boven

G

Gamma

Het bereik aan kleurwaarden dat een monitor, scanner of printer kan weergeven. Door deze waarde aan te passen, vergroot of verkleint u de intensiteit van het lichtspectrum. Een afbeelding met gammacorrectie simuleert de aangepaste weergavewaarde wanneer deze is opgeslagen.

ACDSee Photo Manager OrangeUpArrow Verklarende woordenlijst Terug naar boven

H

helderheid

De lichtintensiteit van een afbeelding. U kunt een afbeelding lichter of donkerder maken door de helderheid aan te passen.

histogram

Een histogram is een balk grafiek dat de dynamische reeks van schaduwen en hoogtepunten in een afbeelding weergeeft.

hoogte

De hoogte van een denkbeeldige lichtbron boven een afbeelding. De hoogte van de verlichtingsbron werkt samen met azimut om een driedimensionaal bosseleringseffect te genereren.

hoogtepunten

Hoogtepunten zijn de helderste of witste gedeelten van een afbeelding.

hoogte-breedteverhouding

De hoogte-breedteverhouding van een beeld. Een afbeelding met een hoogte-breedteverhouding van 3:1 heeft een breedte die 3 keer groter is dan de hoogte.

ACDSee Photo Manager OrangeUpArrow Verklarende woordenlijst Terug naar boven

I

importeren

Gegevens uit een andere toepassing in een toepassing binnenhalen met behulp van een indeling die door de ontvangende toepassing wordt begrepen.

interpolatie

Het proces dat dichtbij liggende pixels gebruikt om de kleur te schatten van aan het beeld toe te voegen nieuwe pixels. Interpolatie kan bijvoorbeeld worden gebruikt bij het vergroten van een digitale afbeelding.

IPTC

De standaardmethode voor het coderen van informatie in afbeeldingsbestanden waarbij items, zoals beschrijvende opmerkingen en copyrightinformatie, met het beeld kunnen worden overgedragen.

ACDSee Photo Manager OrangeUpArrow Verklarende woordenlijst Terug naar boven

J-K

kartelingen

Afzonderlijke pixels die worden weergegeven in een afbeelding met lage resolutie. Het weergeven van pixels in een afbeelding zorgt ervoor dat lijnen en curves er gekarteld uitzien.

Klembord

Een hulpprogramma van Microsoft Windows dat u kunt gebruiken om gegevens van de ene bron naar de andere te kopiëren. U kunt de standaard hulpmiddelen Kopiëen en Knippen gebruiken om items naar het Klembord te verplaatsen. Het standaard hulpmiddel Plakken voor het importeren of toepassen van een item van het Klembord.

kleurbeheer

Het proces van het zodanig instellen van de computer dat de kleuruitvoer van de printer overeenkomt met de kleuren die u op de monitor ziet.

kleurkanaalwaarde

Bevat alle pixel-informatie voor een enkele kleur. Een afbeelding in grijze tonen heeft één kanaal, terwijl een RGB-afbeelding drie kanalen heeft. U kunt de RGB-waarden aanpassen bij het bewerken van een kleur.

kleur-gamut

Een reeks kleuren die een apparaat, zoals een printer of beeldscherm, kan verwerken of weergeven.

Kleurruimte

Er zijn twee typen kleurruimtes:   Apparaat onafhankelijk of apparaat afhankelijk.   Een apparaat onafhankelijke kleurruimte, z
oals RGB, beschrijft alle mogelijke kleuren.  Een apparaat afhankelijke kleurruimte beschrijft de ondergroep van kleuren (vanuit het apparaat onafhankelijke kleurruimte) dat een zeker apparaat kan reproduceren.   Apparaat afhankelijke kleurruimte worden gebruikt om kleuren te koppelen tussen apparaten (bijvoorbeeld van een monitor naar een printer) om ervan te verzekeren dat kleuren juist worden gereproduceerd.

kleurzweem

Kleurzweem verandert de kleurtoon van een afbeelding. De verzadiging en de helderheid blijven daarbij intact. Veel digitale camera’s leveren bijvoorbeeld beelden met een enigszins blauwe kleurzweem op. ACDSee bevat een hulpmiddel om een ongewenste kleurzweem te verwijderen.

kleurtoon

De voornaamste kleur in een afbeelding.

koptekst

Een opmerking of beschrijving die aan de bovenkant van een afbeelding wordt toegevoegd. Wordt ook wel een bijschrift genoemd.

ACDSee Photo Manager OrangeUpArrow Verklarende woordenlijst Terug naar boven

L

 

ACDSee Photo Manager OrangeUpArrow Verklarende woordenlijst Terug naar boven

M

markering

Markering, zoals categorieën en waarderingen, is een goede manier om uw foto’s te organiseren en groepperen zonder de bestanden in verschillende mappen te verplaatsen.   U kunt een foto met één klik markeren.

metagegevens

Informatie over een afbeelding en over de wijze waarop die werd gemaakt. Metagegevens met afbeeldingen uit digitale camera’s kunnen bijvoorbeeld de datum en tijd bevatten waarop de foto is gemaakt, de sluitersnelheid, de belichtingsinstellingen van de camera en of er een flits is gebruikt.

Miniaturen

Een kleine voorbeeldweergave van een afbeelding.

monochrome afbeelding

Een afbeelding die één enkele kleur bevat.

monster

Een audiogolf, gemeten in bits. Hoe meer bits een monster bevat, des te beter de helderheid en getrouwheid.

monstersnelheid

Het aantal monsters dat per seconde wordt gebruikt om een geluid digitaal weer te geven, gemeten in Hertz (Hz – cps). Hoe meer monster er per seconde worden genomen, hoe accurater de digitale representatie van het geluid. De monstersnelheid van een audio-opname is een hoofdfactor die de algehele geluidskwaliteit bepaalt.

monstergrootte

De grootte van elk monster, gemeten in bits.

myACD

Een controle paneel waarmee kunt u de status van uw software kunt controleren, een licentiecode voor een update van een evaluatieversie opgeven en ook andere producten op proef of als aankoop downloaden.

ACDSee Photo Manager OrangeUpArrow Verklarende woordenlijst Terug naar boven

N

nieuwslezer

Een toepassing voor het lezen en posten van berichten in internetnieuwsgroepen (online discussiegroepen).

ACDSee Photo Manager OrangeUpArrow Verklarende woordenlijst Terug naar boven

O

onderbelichting

Afbeeldingen die zijn onderbelicht hebben teveel schaduwen.   Afbeeldingen worden normaal gesproken onderbelicht als u uw digitale camera sensor niet lang genoeg aan het licht bloot stelt.

 

onscherp masker

Een onscherp masker is een gereedschap om afbeeldingen scherper te maken.    De originele afbeelding is lichtelijk vervaagd.   Deze vervaagde versie van de afbeelding is onttrokken uit de originele afbeelding, de hoeken van de originele afbeelding openbaar maken.  Deze hoeken heten onscherp masker.   Deze hoeken kunnen scherper gemaakt worden door het contrast te verhogen.

opdrachtregel

Verwijst gewoonlijk naar de MS-DOS-prompt. Een gebruiker kan hiermee in een bepaalde syntaxis opdrachten invoeren om een toepassing op te starten waarin bepaalde opties in- of uitgeschakeld zijn.

ophalen

Een term die vaak wordt gebruikt om het zoeken naar beelden op randapparatuur (zoals scanners en digitale camera’s) en het toevoegen van beelden aan uw vaste schijf te beschrijven. Kan ook verwijzen naar het maken van een schermafbeelding.

Overbelicht

Afbeeldingen die overbelicht zijn hebben teveel hoogtepunten, en neigen vervaagd of korrelig eruit te zien.  U overbelicht normaalgesproken afbeeldingen door uw digitale camera sensor te lang aan het licht bloot te stellen.

overgangen

Speciale effecten die tussen afbeeldings- of videosegmenten gebruikt worden in diavoorstellingen, schermbeveiligingen en video’s.

ACDSee Photo Manager OrangeUpArrow Verklarende woordenlijst Terug naar boven

P-Q

pannen

Beweeg ingezoomde afbeeldingen verticaal, horizontaal en diagonaal over het weergave gebied om de specifieke gebieden van de afbeelding te bekijken.

PDF

Een acroniem voor Portable Document Formaat.   U kunt PDF’s bekijken op elke computer met gebruik van het gratis Adobe Reader software.

Perceptuee
l

Een rendering-doel dat alle kleuren in één gamut inschaalt om ze in een andere gamut in te passen. Kan het beste voor fotoafbeeldingen worden gebruikt, omdat het de relatie tussen de kleuren beter in stand houdt dan de kleuren zelf.

perspectieve vervorming

Perspectieve vervorming wordt veroorzaakt door een wijde hoek en telelenzen welke het perspectief vervormen door grote of verre afstand objecten.  Als u bijvoorbeeld een foto neemt van een groot gebouw, het gebouw kan smaller verschijnen aan de bovenkant zelfs als het gebouw dezelfde breedte heeft van de bovenkant tot aan de onderkant.

pixel(PICture ELement)

Het kleinste zichtbare deel van een digitale afbeelding, in rijen en kolommen geordend.

plug-in

Een softwaremodule die functionaliteit toevoegt aan een groter programma.

PPI (pixels per inch)

Een maatstaf van de manier waarop een afbeelding wordt weergegeven. Meer dots per inch betekent een betere afbeeldingskwaliteit.

primaire kleuren

Kleuren die andere kleuren opleveren wanneer ze gemengd worden. In het kleurenmodel RGB zijn bijvoorbeeld rood, groen en blauw de primaire kleuren.

prive map

Prive mappen zijn beveiligde mappen waar u vertrouwelijke bestanden kunt opslaan.   Prive mappen zijn paswoord-beveiligd en de bestanden in deze kunnen alleen in ACDSee bekeken worden.

Quick View

Bekijk ACDSee Quick View.

ACDSee Photo Manager OrangeUpArrow Verklarende woordenlijst Terug naar boven

R

rasterafbeelding

Een afbeelding die is samengesteld uit een rechthoekig pixelraster. Elke pixel bevat een gedefinieerde waarde voor de kleur, grootte en locatie in de afbeelding van die pixel. Het wijzigen van de grootte van de afbeelding kan daarom invloed hebben op de kwaliteit van die afbeelding.

rastering

Het aanpassen van kleuren en schaduwen in een afbeelding door het variëren van de grootte en vorm van de pixels.

RAW

Een afbeelding bestand formaat.  RAW bestanden bevatten alle afbeeldinggegevens dat waren genomen door uw digitale camera sensor.   RAW bestanden worden niet door uw camera verwerkt, in plaats daarvan moet u RAW afbeeldingen verwerken met gebruik van een RAW processor.

recursief

Een programma of taak die zichzelf oneindig kan herhalen, zoals bijvoorbeeld een diavoorstelling.

Relatief colorimetrisch

Een rendering-doel dat de kleuren in kaart brengt die precies in de kleurgamut van zowel het invoer- als uitvoerapparaten valt. Kan het beste worden gebruikt voor afbeeldingen met één kleur of met een beperkt aantal kleuren, omdat kleuren buiten beide gamuts als één kleur bestempeld kunnen worden.

renderen

Afbeeldingen tekenen op uw beeldscherm.

rendering-doel

Een manier om kleuren van één kleurgamut in te delen bij een andere. Er zijn vier rendering-doelen beschikbaar: Perceptueel, Relatief colorimetrisch, Verzadiging en Absoluut colorimetrisch.

resolutie

De kwaliteit en helderheid van een afbeelding, gemeten in pixels, dots per inch of pixels per inch.

rode ogen

Rode ogen komt voor als het licht van de flits van uw digitale camera reflecteert van de ogen van het onderwerp.   De ogen van het onderwerp lijken rood in plaats van hun normale kleur.

rotatie en spiegelen zonder gegevensverlies.

Het draaien van een JPEG-afbeelding zonder verlies van afbeeldingskwaliteit. Dit werkt het best bij afbeeldingen met afmetingen die een meervoud zijn van 8 of 16.

ruis

Het effect dat wordt geproduceerd wanneer een verscheidenheid aan pixelkleuren in hetzelfde kleurgebied wordt gebruikt. Ruis komt vaak voor tijdens het aanpassen van de grootte van een afbeelding, of als de afbeelding wordt geconverteerd naar een nieuw formaat.

RGB

Een kleurenmodel waarbij rood, groen en blauw als de primaire kleuren worden gebruikt.

ACDSee Photo Manager OrangeUpArrow Verklarende woordenlijst Terug naar boven

S

selectiekader

Een onderbroken lijn die een geselecteerd gedeelte van de afbeelding identificeert. Afhankelijk van het gebruikte hulpmiddel kunt u een selectiekader van grootte doen veranderen of verplaatsen terwijl u de onderliggende afbeelding al dan niet verandert.

selectie

Het gedeelte van een afbeelding dat u met een selectiehulpmiddel bepaalt. Een selectiekader vormt de omtrek van een selectie. ACDSee enACD Photo Editor bevatten selectiehulpmiddelen.

SendPix

ACD SendPix is een gratis, elektronische foto deel service aangeboden door ACD Systems.

sepia

Sepia gestemde afbeeldingen zijn samengesteld uit bruine schaduwen.  Vele oude foto’s hebben een sepia uiterlijk.

shell

Een andere benaming voor gebruikersinterface. In software van ACD Systems verwijst shell naar uw besturingssysteem of hoofdtoepassing. U kunt shellopdrachten gebruiken om andere programma’s of toepassingen te openen vanuit software van ACD Systems.

shellopdracht

Een opdracht die aan het besturingssysteem of de hoofdtoepassing wordt gestuurd door een ander programma of een andere toepassing.

Showroom

Zie ACDSee Showroom.

snelkoppelingsmenu

Een menu dat verschijnt als u met de rechtermuisknop klikt in een programma. Wordt ook wel een contextmenu genoemd.

storende effecten

Vervorming aan de randen van een afbeeldingsonderwerp. Het wordt veroorzaakt door compressie of wijziging van de grootte van een afbeelding.

streaming

Het afspelen van audio- of videobestanden tijdens downloaden van internet (in tegenstelling tot het hele bestand downloaden voordat het afgespeeld kan worden).

ACDSee Photo Manager OrangeUpArrow Verklarende woordenlijst Terug naar boven

T

tijdstempel

De datums en tijden die aan een bestand zijn gekoppeld.

TWAIN

Interfacenorm voor scanners en bepaalde digitale camera’s.

ACDSee Photo Manager OrangeUpArrow Verklarende woordenlijst Terug naar boven

U

uitvloeien

Verzacht de afbeeldingsranden om ze te laten uitvloeien in de achtergrond.

USB (Universal Serial Bus)

Een computerpoort om verbinding te maken met randapparatuur, zoals een muis, toetsenbord, camera, of scanner.

ACDSee Photo Manager OrangeUpArrow Verklarende woordenlijst Terug naar boven

V

Vat vervorming

In vat vervorming schijn de foto buitenwaarts vanuit het middenpunt uit te stulpen.

vcd

Video Compact Disk, of video kunnen op een normale CD bewaard worden.

vectorafbeelding

Een afbeelding die uit afzonderlijke objecten bestaat in plaats van uit pixels. De objecten worden gedefinieerd door mathematische vergelijkingen Ook als u de grootte van een vectorafbeelding wijzigt, blijft de afbeelding helder en van hoge kwaliteit.

vermengmodus

Filters die het effect veranderen van een gereedschap of het uiterlijk van een geselecteerd object.

verwerking op de achtergrond

Taken of programma’s die zonder tussenkomst van de gebruiker werken.

verzadiging

De puurheid van een kleur. Een hogere kleurverzadiging levert meer grijs op.

Verzadiging (rendering-doel)

Een rendering-doel dat de kleurverzadiging behoudt van de ene gamut naar de andere. Is het meest toepasselijk voor beelden waarin de weergegeven eigenlijke kleur minder belangrijk is dan de levendigheid van die kleur.

viewer, afbeelding

Zie afbeeldingseditor.

voettekst

Een opmerking of beschrijving die aan de onderkant van een afbeelding wordt toegevoegd. Wordt soms een bijschrift genoemd.

ACDSee Photo Manager OrangeUpArrow Verklarende woordenlijst Terug naar boven

W

waardering

Wijs waarderingen (1, 2, 3, 4, 5) toe aan foto’s om deze gemakkelijker te helpen sorteren en beheren.

watermerk

Lettertype of afbeeldingen die aan een afbeelding worden toegevoegd, meestal om auteursrechtelijke bescherming te bieden.

witpunt

De lichtste plek in een afbeelding. U kunt de intensiteit van het wit in een afbeelding bepalen door het witpunt aan te passen.

ACDSee Photo Manager OrangeUpArrow Verklarende woordenlijst Terug naar boven

X-Z

XML (Extensible Markup Language)

Een standaardtaal voor documenten op internet.

zoom

In ACDSee zoom verwijst naar het proces van vermindering of vermeerdering van de weergave schaal voor een afbeelding.   Vermeerdering van de weergave schaal om een gedeelte van een afbeelding of een specifiek afbeelding detail te zien.   Vermindering van de weergave schaal om meer van de gehele afbeelding te zien.

zwartpunt

De donkerste plaats op een afbeelding. U kunt de intensiteit van het zwart in een afbeelding bepalen door het zwartpunt aan te passen.

ACDSee Photo Manager OrangeUpArrow Verklarende woordenlijst Terug naar boven

 

Verklarende woordenlijst