Automatisch verkleinen of vergroten van afbeeldingen.

Gebruik de instellingen op de pagina Weergave van het dialoogvenster Opties van ACDSee om afbeeldingen automatisch aan te passen aan de grootte van het weergavevenster. Raadpleeg voor meer informatie over welk effect combinatiekeuzen op de beeldweergave hebben, hieronder de tabel Resultaat van Zoommodus en Grootte wijzigen.

U kunt als volgt afbeeldingen automatisch vergroten of verkleinen:

 1. Klik op Extra | Opties.

 2. Klik in het dialoogvenster Opties onder weergavevenster op Weergave.

 3. Selecteer Vaste venstergrootte in het deelvenster Venstergrootte.

 4. Selecteer een van de volgende opties in de vervolgkeuzelijst Standaard zoommodus in het deelvenster Zoomopties:

 5. Werkelijke grootte: geeft de afbeelding met de oorspronkelijke afmetingen weer.

 6. Afbeelding passend maken: geeft de afbeelding met de grootste vergroting weer die in het weergavevenster past.

 7. Breedte passend maken: zoomt de afbeelding zodanig in of uit dat deze links en rechts in het weergavevenster past.

 8. Hoogte passend maken: zoomt de afbeelding zodanig in of uit dat deze boven- en onderaan in het weergavevenster past.

 1. Selecteer een van de volgende opties in de vervolgkeuzelijst Grootte wijzigen:

 2. Alleen verkleinen: verkleint grote afbeeldingen tot de grootte van het weergavevenster.

 3. Alleen vergroten: vergroot kleinere afbeeldingen tot de grootte van het weergavevenster.

 4. Verkleinen of vergroten: verkleint grote afbeeldingen en vergroot kleine afbeeldingen tot de grootte van het weergavevenster.

 1. Klik op OK.

Resultaat van zoommodus en grootte wijzigen

 

Afbeelding passend maken

Breedte passend maken

Hoogte passend maken

Alleen verkleinen

Verkleint grote afbeeldingen tot de grootte van het weergavevenster.

Afbeeldingen die kleiner zijn dat het weergavevenster worden weergegeven in hun oorspronkelijke grootte.

Verkleint grote afbeeldingen zodanig dat deze links en rechts in het weergavevenster passen.

Afbeeldingen die kleiner zijn dat het weergavevenster worden weergegeven in hun oorspronkelijke grootte.

Verkleint grote afbeeldingen zodanig dat deze tussen de boven- en onderkant van het weergavevenster passen.

Afbeeldingen die kleiner zijn dat het weergavevenster worden weergegeven in hun oorspronkelijke grootte.

Alleen vergroten

Vergroot kleine afbeeldingen tot de grootte van het weergavevenster.

Afbeeldingen die groter zijn dat het weergavevenster worden weergegeven in hun oorspronkelijke grootte.

Vergroot kleine afbeeldingen zodanig dat deze links en rechts in het weergavevenster passen.

Afbeeldingen die groter zijn dat het weergavevenster worden weergegeven in hun oorspronkelijke grootte.

Vergroot kleine afbeeldingen zodanig dat deze tussen de boven- en onderkant van het weergavevenster passen.

Afbeeldingen die groter zijn dat het weergavevenster worden weergegeven in hun oorspronkelijke grootte.

Vergroten en verkleinen

Verkleint grote afbeeldingen en vergroot kleine afbeeldingen tot de grootte van het weergavevenster.

Verkleint grote afbeeldingen en vergroot kleine afbeeldingen zodanig dat deze links en rechts i
n het weergavevenster passen.

Verkleint grote afbeeldingen en vergroot kleine afbeeldingen zodanig dat deze tussen de boven- en onderkant van het weergavevenster passen.

 

ACDSee Photo Manager Note Afbeeldingen automatisch vergroten of verkleinen

Als u Afbeelding Passen Maken selecteert, kunt u de vorige of volgende afbeelding weergeven door op de linker en rechter pijltjestoets van uw toetsenbord te drukken.

 

Verwante onderwerpen

Afbeeldingen automatisch vergroten of verkleinen