Instellen van het zoom niveau

In het dialoogvenster Zoomniveau instellen kunt u een bepaald zoomniveau instellen voor het weergavevenster of de bewerkingsmodus.

U stelt als volgt een bepaald zoomniveau in:

  1. Klik op In/uitzoomen | In/uitzoomen naar.

  2. Selecteer een van de volgende opties in het deelvenster Zoomniveau:

  3. Hele afbeelding passend maken: er wordt zodanig in- of uitgezoomd dat de afbeelding helemaal in het weergavevenster past.

  4. Breedte passend maken: er wordt zodanig in- of uitgezoomd dat de breedte van de afbeelding in het weergavevenster past.

  5. Hoogte passend maken: er wordt zodanig in- of uitgezoomd dat de hoogte van de afbeelding in het weergavevenster past.

  6. Opgeven: hier geeft u een zoompercentage op. Typ een getal in het veld of klik op de vervolgkeuzelijst en selecteer een zoomniveau.

  1. Om deze instelling te gebruiken als standaard zoomniveau voor het weergavevenster, schakelt u het selectievakje Op dit zoomniveau vergrendelen in. In het weergavevenster worden alle afbeeldingen weergegeven op basis van het opgegeven zoomniveau.

  2. Klik op OK.

 

ACDSee Photo Manager Note Instellen van het zoom niveau

Als u Gehele afbeelding passen selecteert, kunt u de vorige of volgende afbeelding laten zien door middel van het drukken op de linker en rechter pijltjestoets

 

Instellen van het zoom niveau