Afbeeldingen bekijken met Automatisch Volgende

U kunt de functie Automatisch volgende gebruiken om snel een diavoorstelling te maken van een groep afbeeldingen of van alle afbeeldingen in een map.

U start als volgt Automatisch volgende:

  1. Open een groep afbeeldingen in het weergavevenster.

  2. Kies Automatisch volgende | Opties in het menu Beeld.

  3. Stel de hierna beschreven opties in in het dialoogvenster Automatisch volgende.

  4. Klik op Starten.

  5. Druk op de spatiebalk om naar de volgende afbeelding te gaan.

  6. Druk op Backspace om naar de vorige afbeelding terug te keren.

  7. Druk op Pauze om Automatisch volgende te stoppen of opnieuw te starten.

Opties voor Automatisch volgende

Volgorde

Bepaalt de volgorde waarin de afbeeldingen worden weergegeven. Selecteer een van de volgende opties:

  • Vooruit

  • Achteruit

  • Willekeurig

Herhalen

Start de diavoorstelling automatisch nadat de laatste afbeelding is weergegeven.

Vertraging

Bepaalt de tijd dat elke afbeelding wordt weergegeven. Sleep de schuifregelaar naar de gewenste waarde of typ een waarde van 0 tot 864000000 om de tijd in te stellen (in milliseconden).

Geluid

Schakel het selectievakje Audioclips afspelen in om audio af te spelen als deze is ingesloten in de geselecteerde afbeeldingen.

Afbeeldingen weergeven met Automatisch volgende