Een diavoorstelling automatisch starten

U kunt een diavoorstelling zodanig configureren dat uw voorkeursinstellingen worden gebruikt en dat de diavoorstelling automatisch wordt afgespeeld wanneer u de menuopdracht selecteert of klikt op de knop Automatische diavoorstelling op de werkbalk. De combinatie van items die u selecteert in het bladervenster, bepaalt de inhoud van de diavoorstelling en bepaalt ook of deze al dan niet automatisch wordt gestart.

U stelt een diavoorstelling als volgt in op automatisch starten:

 1. Kies in het bladervenster een van de volgende mogelijkheden:

 2. Selecteer twee of meer afbeeldingen in het deelvenster Bestandslijst.

 3. Selecteer twee of meer mappen in het deelvenster Bestandslijst.

 4. Selecteer een combinatie van bestanden en mappen in het deelvenster Bestandslijst.

 5. Voeg twee of meer afbeeldingen toe aan het afbeeldingenmandje.

 1. Klik op Extra | Automatische diavoorstelling configureren.

 2. Selecteer in het dialoogvenster Eigenschappen voor Diavoorstelling het tabblad Bestandsselectie.

 3. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Inhoud van diavoorstelling de items die u wilt opnemen in de diavoorstelling. Welke opties beschikbaar zijn, hangt af van het type en de verscheidenheid aan bestanden en mappen die u hebt geselecteerd in stap 1.

 4. Schakel het selectievakje Altijd deze inhoud gebruiken voor dit selectietype en de diavoorstelling automatisch starten in.

 5. Klik op OK.

 6. Om de diavoorstelling af te sluiten, drukt u op Esc.

Om een diavoorstelling automatisch te starten, selecteert u bestanden of mappen van hetzelfde type als u hebt geselecteerd in stap 1 en klikt u op Extra | Automatisch Diavoorstelling.

Eerste voorbeeld

U kunt de diavoorstelling zodanig instellen dat die automatisch start wanneer u een combinatie van bestanden en mappen selecteert, met de mediabestanden die u selecteert en met de inhoud van de geselecteerde mappen.

Selecteer in het deelvenster Bestandslijst minimaal één afbeeldingsbestand en één map en klik op Extra | Automatische diavoorstelling configureren. Selecteer op het tabblad Bestandselectie in de vervolgkeuzelijst Inhoud van diavoorstelling de optie Geselecteerde media en media in de geselecteerde mappen.

Schakel het selectievakje Altijd deze inhoud gebruiken voor dit selectietype en de diavoorstelling automatisch starten in en klik op OK om de diavoorstelling te starten. Druk op Esc om terug te gaan naar het bladervenster.

Wanneer u nu een combinatie van mediabestanden en mappen in het deelvenster Bestandslijst selecteert en op Extra | Automatisch Diavoorstelling klikt, start de diavoorstelling automatisch en worden alle geselecteerde media-items weergegeven, alsmede alle media-items in de geselecteerde mappen. De diavoorstelling geeft geen andere afbeeldingen of mediabestanden in de huidige map of in eventuele submappen van de geselecteerde mappen weer.

Tweede voorbeeld

U kunt een andere selectie maken en de diavoorstelling zodanig instellen dat die automatisch start met alle bestanden in de huidige map – dus niet alleen met de geselecteerde bestanden.

Selecteer in het deelvenster Bestandslijst een of meer afbeeldingen of mediabestanden en klik op Extra | Automatische diavoorstelling configureren. Selecteer op het tabblad Bestandsselectie in de vervolgkeuzelijst Inhoud van diavoorstelling de optie Alle media in de huidige map en submappen.

Schakel het selectievakje Altijd deze inhoud gebruiken voor dit selectietype en de diavoorstelling automatisch starten in en klik op OK om de diavoorstelling te starten. Druk op Esc om terug te gaan naar het bladervenster.

Wanneer u nu twee of meer afbeeldingen of mediabestanden selecteert en op Extra | Automatisch Diavoorstelling klikt, start de diavoorstelling automatisch en worden alle media-items weergegeven die zijn geopend in het deelvenster Bestandslijst, alsmede in alle submappen.

Verwante onderwerpen

Een diavoorstelling automatisch starten