Een diavoorstelling bekijken en configureren

U kunt een diavoorstelling met afbeeldingen bekijken in het blader- of het weergavevenster. U kunt uw diavoorstelling zo configureren dat de voorstelling automatisch opstart als u die uitvoert. U kunt ook opties instellen voor de diavoorstelling om de weergavetijd van elke afbeelding aan te passen, de achtergrondkleur in te stellen, overgangseffecten toe te passen en kopteksten of voetteksten toe te voegen

U start als volgt een diavoorstelling in het bladervenster:

 1. Kies een van de volgende mogelijkheden:

 2. Selecteer een groep afbeeldingen in het deelvenster Bestandslijst.

 3. In het mappenvenster selecteert u een map of gebruikt u de Makkelijk selecteren-balk om meerdere mappen met afbeeldingen te selecteren.

 1. Klik op Extra | Automatisch Diavoorstelling.

 2. Klik op OK.

U start als volgt een diavoorstelling in het weergavevenster:

 1. Klik op Weergeven | Automatisch Diavoorstelling.

 2. In het dialoogvenster Eigenschappen diavoorstelling selecteert of wijzigt u de opties van de diavoorstelling zoals hieronder beschreven.

 3. Als u uw instellingen wilt opslaan als standaardinstellingen voor diavoorstellingen, schakelt u het selectievakje Huidige instellingen opslaan als standaardwaarden in.

 4. Klik op OK.

U maakt als volgt een diavoorstelling:

 1. Kies een van de volgende mogelijkheden:

 2. Selecteer een groep afbeeldingen in het deelvenster Bestandslijst.

 3. In het mappenvenster selecteert u een map of gebruikt u de Makkelijk selecteren-balk om meerdere mappen met afbeeldingen te selecteren.

 1. Klik op Extra | Configureren Automatisch Diavoorstelling.

 2. In het dialoogvenster Eigenschappen diavoorstelling selecteert of wijzigt u de opties van de diavoorstelling zoals hieronder beschreven.

 3. Als u uw instellingen wilt opslaan als standaardinstellingen voor diavoorstellingen, schakelt u het selectievakje Huidige instellingen opslaan als standaardwaarden in.

 4. Klik op OK.

Opties diavoorstelling

Bestandselectie

Inhoud van diavoorstelling

Hier geeft u de locaties en de afbeeldingen op die u in de diavoorstelling wilt gebruiken.

Altijd deze inhoud gebruiken voor dit selectietype en de diavoorstelling automatisch starten

De huidige instelling van Inhoud van diavoorstelling blijft gelden en wordt automatisch gestart wanneer u de diavoorstelling opnieuw start.

Basis

Selecteer overgangseffecten

Schakel het selectievakje naast elk overgangseffect in of uit. De diavoorstelling selecteert willekeurig de overgangen die u hebt gekozen.

Achtergrondkleur

Hier stelt u de achtergrondkleur in. Klik op het pijltje van de kleurselector om de kleur te selecteren of te wijzigen.

Afbeeldingsvertraging (in seconden)

Hier geeft u aan hoe lang de diavoorstelling elke afbeelding moet weergeven.

Geavanceerd

Overgangskwaliteit

Sleep de schuifregelaar naar links om de snelheid van de diavoorstell
ing te verhogen, of sleep de schuifregelaar naar rechts om de kwaliteit van de overgangseffecten te verbeteren.

Algemene instellingen

Selecteer of deselecteer een of meer van de volgende opties:

 • Ingesloten audio afspelen: hiermee worden eventuele audioclips afgespeeld die in de afbeeldingen zijn ingesloten.

 • Regelbalk automatisch verbergen : de regelbalk van de diavoorstelling wordt verborgen wanneer de muisaanwijzer langer dan een paar seconden niet beweegt.

 • Herhalen: de diavoorstelling wordt herhaald nadat de laatste afbeelding is weergegeven.

 • Afbeeldingen uitrekken om op scherm te laten passen: kleine afbeeldingen worden vergroot, zodat ze het hele scherm vullen.

 • Video uitrekken om op scherm te laten passen: videobestanden worden vergroot, zodat ze het hele scherm vullen.

Diavolgorde

Selecteer een of meer van de volgende opties om aan te geven in welke volgorde de afbeeldingen moeten worden weergegeven:

 • Vooruit

 • Achteruit

 • Willekeurig

Tekst

Koptekst weergeven

Hiermee geeft u een koptekst weer boven aan elke afbeelding. Stel de opties in voor de tekst die u wilt weergeven.

Voettekst weergeven

Hiermee geeft u een voettekst weer onder aan elke afbeelding. Stel de opties in voor de tekst die u wilt weergeven.

Huidige instellingen opslaan als standaardwaarden

De huidige instellingen van alle tabbladen blijven bewaard en worden toegepast wanneer u opnieuw een diavoorstelling weergeeft.

Tekstopties voor diavoorstelling

Uitlijning

Hier kiest u de uitlijning voor eventuele bijschriften.

Achtergrondkleur

Hier geeft u een achtergrondkleur op voor het bijschrift.

Tekst

Hier geeft u de tekst op die als bijschrift moet worden weergegeven.

Lettertype

Hiermee opent u het dialoogvenster Lettertype, waarin u de lettertype-opties voor de tekst kunt selecteren of wijzigen.

Metadata-tag invoeren

Hiermee wordt bestandsspecifieke informatie, m
etadata genaamd, opgenomen in het bijschrift.

Klik om het dialoogvenster Kies eigenschap te openen en de in te voegen metadata te selecteren.

Verwante onderwerpen

Een diavoorstelling bekijken en configureren