Gebruik van het Zoekvenster

In het deelvenster Zoeken kunt u bestanden en mappen zoeken. U kunt basiszoekacties uitvoeren op bestandsnaam of op trefwoord, en geavanceerde zoekacties definiëren om de zoekresultaten in te perken op basis van mappen, categorieën en afbeeldingseigenschappen. U kunt ook zoeken naar patronen in bestandsnamen en dubbele bestanden zoeken.

ACDSee Photo Manager Note Gebruik van het Zoekvenster

Het zoekvenster zoekt niet in mappen die niet zijn gecatalogiseerd in de ACDSee-database.

U kunt het zoekvenster als volgt openen:

Klik op Weergave | Zoeken.

Onderdelen van het zoekvenster

Het zoekvenster bevat drie onderdelen, waarin u uw zoekcriteria kunt onderverdelen in duidelijk onderscheiden elementen. Bedenk bij het definiëren van een zoekactie op, dat de zoekfunctie alleen bestanden vindt die voldoen aan alle opgegeven criteria.

Bestanden en tekst

In het gedeelte Bestanden en tekst kunt u aangeven wat u zoekt en waar u het wilt zoeken.

Zoeken naar bestanden of mappen met de naam

Typ een deel van de naam van het bestand of de map waarnaar u wilt zoeken of selecteer een vorige zoekterm in de vervolgkeuzelijst. U kunt ook gebruikmaken van jokertekens om te zoeken naar bestandsnaampatronen. Om alle niet-afbeeldingsbestanden uit te sluiten, klikt u op de pijl-rechts naast het veld en kiest u Alleen afbeeldingen.

Met de tekst

Typ de tekst waarnaar u wilt zoeken in de ACDSee-database. Deze tekst kan delen van een bijschrift of trefwoord omvatten, of zelfs de naam van een map of categorie die mogelijk de gezochte bestanden bevat. Wanneer u zoekt op zowel bestandsnaam als trefwoord of zoektekst, wordt een item alleen opgenomen in het zoekresultaat wanneer het beide criteria bevat.

Om aan te geven welke delen van de database u wilt doorzoeken en hoe de tekst die u in het veld typt moet worden behandeld, klikt u op de pijl naast het veld en selecteert u een of meer van de volgende opties:

 • Alle woorden zoeken: alleen bestanden die overeenkomen met alle opgegeven woorden, worden gevonden.

 • Alleen hele woorden zoeken: alleen bestanden die het hele woord bevatten, precies zoals u het hebt getypt, worden gevonden.

 • Zoeken in Bijschrift: het veld Bijschrift van bestanden in de database wordt doorzocht.

 • Zoeken in Trefwoorden: het veld Trefwoord van bestanden in de database wordt doorzocht.

 • Zoeken in Opmerkingen: het veld Opmerkingen van bestanden in de database wordt doorzocht.

 • Zoeken in Categorieën: de categorietoewijzingen van bestanden in de database worden doorzocht.

 • Zoeken in mappen: de databasemappen met de opgegeven namen worden doorzocht.

Zoeken in

Selecteer een van de volgende opties:

 • Volledige database: er wordt een zoekactie uitgevoerd in de volledige ACDSee-database. Mappen op de computer die niet zijn gecatalogiseerd, worden niet opgenomen in de zoekresultaten.

 • Specifieke mappen en categorieën: de zoekactie wordt alleen uitgevoerd binnen de opgegeven categorieën en mappen. Bij keuze van deze optie wordt het onderdeel Categorieën en mappen geopend, waarin u de locatie en de categorieën kunt selecteren waarin u wilt zoeken.

Synchroniseren met instellingen van bladervenster

De huidige instellingen van het bladervenster, waaronder de instellingen voor Selectief bladeren, worden geïmporteerd in het zoekvenster. Dit kan ertoe leiden dat zoekcriteria uit het zoekvenster worden verwijderd.

onderdeel Eigenschappen

In het onderdeel Eigenschappen kunt u aangeven naar welke bestandseigenschappen u wilt zoeken, en kunt u waardenreeksen beschrijven die in de zoekactie moeten worden opgenomen of ervan moeten worden uitgesloten.

U gebruikt het onderdeel Eigenschappen als volgt:

 1. Klik onder het veld Bestandseigenschappen zoeken voor op Toevoegen.

 2. Selecteer in het dialoogvenster Zoekcriteria toevoegen een of meer eigenschappen voor de zoekactie.

 3. Klik op OK.

 4. Klik bij Eigenschappen op de hyperlinks om voor elke eigenschap voorwaarden te definiëren.

 5. Klik op Starten om de zoekactie uit te voeren.

Gebruik van het Zoekvenster