Gebruik van selectief Bladeren

Met selectief bladeren kunt u zoeken naar bestanden die in een bepaalde map staan, waaraan een bepaalde datum is toegewezen en/of die zijn toegewezen aan een bepaalde organisatieclassificatie. Door de criteria voor selectief bladeren aan te passen, kunt u snel bestanden opnemen in of uitsluiten van het deelvenster Bestandslijst en alleen die bestanden weergeven waarin u wilt zoeken.

Om selectief bladeren optimaal te benutten, verdient het aanbeveling de bestanden in de ACDSee-database te catalogiseren en organiseren. Hoe meer informatie u opgeeft voor uw bestanden, des te beter selectief bladeren u kan helpen.

U gebruikt selectief bladeren als volgt:

Open het deelvenster Selectief bladeren door te klikken op Beeld | Selectief bladeren.

Criteria voor selectief bladeren instellen

Het deelvenster Selectief bladeren bestaat uit drie delen: Mappen, Organiseren en Agenda. Elk onderdeel is gekoppeld aan het bladervenster met dezelfde naam. Wanneer het deelvenster Selectief bladeren open is, wordt de inhoudbalk in het deelvenster Bestandslijst vervangen door de balk Selectief bladeren, waarop alle huidige bladercriteria staan aangegeven.

Wanneer u een map, datumbereik of organisatiemethode toevoegt aan het deelvenster Selectief bladeren, sluit ACDSee alle bestanden uit die niet voldoen aan dat criterium. U kunt criteria toevoegen of verwijderen om de zoekresultaten uit te breiden of in te perken.

U voegt als volgt criteria voor selectief bladeren toe:

Open het deelvenster Selectief bladeren en kies een van de volgende mogelijkheden:

  • Selecteer een of meer mappen in het mappenvenster.

  • Selecteer een of meer categorieën en/of een classificatie in het organisatievenster.

  • Selecteer een of meer datumbereiken in het agendavenster.

Voor elk criterium dat wordt toegevoegd aan het deelvenster Selectief bladeren, doorzoekt ACDSee de database naar bestanden in die map die overeenkomen met het datumbereik en zijn toegewezen aan de classificatie, en geeft ze weer in het deelvenster Bestandslijst. U kunt deze bestanden selecteren en de functies van ACDSee gebruiken om de bestanden op de gewenste wijze te bewerken, te delen, te verplaatsen en weer te geven.

U kunt ook uw criteria aanpassen of verfijnen in het deelvenster Selectief bladeren:

  • Als u een geselecteerd criterium wilt verwijderen uit het deelvenster Selectief bladeren, klikt u met de rechtermuisknop op het criterium en kiest u Verwijderen uit bereik.

  • Als u alle criteria van een bepaald type wilt uitsluiten, klikt u op de balk boven de lijst en schakelt u de optie voor het opnemen van het desbetreffende type in het bereik uit. Als u bijvoorbeeld de weergegeven mappen wilt uitsluiten uit het bereik, klikt u eerst op de balk Mappen en vervolgens op Inclusief mappen in bereik. De mappen die u hebt geselecteerd, blijven zichtbaar in het deelvenster Selectief bladeren maar worden niet opgenomen in de resultaten.

  • Als u alle criteria van een bepaald type wilt verwijderen, klikt u op de balk boven de lijst en selecteert u Alles wissen.

  • In het deelvenster Selectief bladeren worden standaard de bestanden weergegeven die behoren tot een of meer van de categorieën in de lijst. U kunt de resultaten verfijnen door alleen de bestanden weer te geven die behoren tot alle opgegeven categorieën. U schakelt tussen beide mogelijkheden door met de rechtermuisknop op de balk boven de geselecteerde categorieën te klikken en Alle passende of Elke passende te kiezen.

Tips voor selectief bladeren:

Wanneer u een criterium toevoegt aan het deelvenster Selectief bladeren, geeft u aan dat de bestanden waarin u wilt bladeren dat kenmerk moeten hebben. Als u bijvoorbeeld een map selecteert in het mappenvenster, geeft ACDSee alleen bestanden in die map weer. Als u een classificatie selecteert in het organisatievenster, geeft ACDSee alleen bestanden weer die zijn toegewezen aan die classificatie.

U kunt criteria combineren om het selectief bladeren nog verder te verfijnen. Als u bijvoorbeeld een categorie en een datumbereik selecteert, geeft ACDSee alleen die bestanden weer die horen bij de geselecteerde categorie en bij het geselecteerde datumbereik. ACDSee geeft alleen items weer die binnen het datumbereik vallen als ze ook zijn toegewezen aan de juiste categorie, en geeft alleen bestanden weer die zijn toegewezen aan die categorie als ze ook overeenkomen met het datumbereik.

Deelvenster Selectief bladeren verbergen

Gebruik de knop Automatisch verbergen om het deelvenster Selectief bladeren automatisch te verbergen en extra ruimte vrij te maken voor het deelvenster Bestandslijst. Wanneer het deelvenster op Automatisch verbergen is ingesteld, wordt het opgevouwen wanneer u naast het venster klikt. Alleen de rand blijft zichtbaar. U opent het deelvenster opnieuw door de muisaanwijzer op de rand te plaatsen.

Verwante onderwerpen

Gebruik van selectief Bladeren