Zoeken met automatische categorieën

Heeft u honderden, mogelijk duizenden afbeeldingen? Gebruikt u meer dan een camera? Delen verschillende familieleden camera’s? Of heeft u afbeeldingen op uw computer die door vrienden of familie genomen zijn? Als u ja geantwoord hebt op een van deze vragen zou u kunnen overwegen om automatische categorieën te gebruiken om afbeeldingen te zoeken.

U zal de automatische categorieën zien in het Organisatievenster onder Waarderingen. Dubbel klik of klik op het plus teken + om de automatische categorie groepperingen uit te breiden. Dubbel klik of klik op het min teken - om de automatische categorie groepperingen samen te vouwen.

Sommige automatische categorieinformatie is aan uw afbeeldingen toegevoegd door uw camera. Camera’s zullen bijvoorbeeld de camera merk en model, de wit balansinstellingen die u gebruikt, de focus lengte die u gebruikt, etc opnemen. U zou die informatie willen achtervoegen met de stad,provincie, of land in welke u de afbeeldingen hebt genomen, alsmede sleutelwoorden of auteursrecht. U kunt dit doen door Batch Instelling Informatie gereedschap te gebruiken of handmatig door informatie in het Eigenschappenvenster in te voeren.

Als u op een automatische categorie klikt, zal ACDSee naar de afbeeldingen, die bij deze categorie horen, zoeken Verbeeld u zich bijvoorbeeld dat u meer dan een camera gebruikt U kunt de Foto Eigesnchappen en Camera Model groeppering uitbreiden en dan de categorie die uw camera model vertegenwoordigd selecteren. Alle afbeeldingen die genomen zijn met die camera zullen worden weergegeven. Verbeeld u zich eveneens dat uw broer vele afbeeldingen heeft genomen en deze naar u wilt sturen. U kunt de Foto Eigenschappen en Fotograaf groepperingen uitbreiden en dat de naam van uw broer uit de lijst van fotografen selecteren. Alle afbeeldingen die door uw broer zijn genomen zullen worden weergegeven.

Onderaan zijn een aantal tips voor het zoeken met automatische categorieën.

Onderscheid regematig gebruikte zoek categorieën

Als er zekere auto categorieën zijn in de Foto Eigenschappen groeppering die u regelmatig gebruikt, kunt u tijd besparen door deze toe te voegen aan de Regelmatig Gebruikte groeppering. Sommige Foto Eigenschappen groeppering zijn standaard beschikbaar in de Regelmatig Gebruikte groeppering. U kunt zo veel automatisch categorieën toevoegen als u wilt aan de Regelmatig Gebruikte groeppering, en u kunt gemakkelijk die groepperingen uit de Regelmatig Gebruikte groeppering verwijderen als u deze niet langer nodig hebt.

Om een automatische groeppering aan de Regelmatig Gebruikte groeppering toe te voegen

  1. Breid de Foto Eigeschap groeppering uit:

  2. Klik rechts op de automatisch categorieën groeppering die u nwilt toevoegen aan de Regelmatig Gebruikte Groeppering en selecteer Toevoegen aan Regelmatig Gebruikte. De groeppering is toegevoegd aan de Regelmatig Gebruikte Groeppering. Het blijft ook zichtbaar in de Foto Eigenschappen groeppering.

Om een automatische groeppering van de Regelmatig Gebruikte groeppering te verwijderen:

  1. Breid de Foto Eigeschap groeppering uit.

  2. Klik rechts op de automatische categorieën groeppering due u wilt verwijderen van de Regelmatig Gebruikte groeppering en selecteer Verwijderen van Regelmatig Gebruikte . De groeppering is verwijdered van de Regelmatig Gebruikte groeppering.

Verfijnen van uw automatische categorie zoektocht

U kunt uw automatische categorie zoektocht verfijnen door meer dan een automatische categorie te selecteren. Verbeeld u zich bijvoorbeeld dat u aan het leren bent om diafragma en sluitersnelheidsinstellingen om afbeeldingen correct te belichten in een verscheidenheid van belichtingen en u afbeeldingen, die in specieke instellingen zijn genomen, wilt vinden Als u in het linkervak van het f /16 diafragma automatische categorie en de 1/30s sluitersnelheid automatische categorie wilt klikken, zal ACDsee zoeken naar de afbeeldingen die in beide automatische categorieën behoren.

Als u meer dan een automatische categorie selecteert, kunt u verder het zoeken controleren door Alles Passen of Elk Passen te selecteren uit het Elk/Alles Passen vervolgkeuze venster aan de bovenkant van het Organisatievenster. Als u Elk Passen selecteert zal ACDSee elke afbeeldinging die geassocieërd is met de geselecteerde catoegorieën weergeven. Als u Alles Passen selecteert zal ACDSee alleen die afbeeldingen, die met alle geselecteerde categorieën zijn geassocieërd, weergeven.

U kunt ook uw automatische categorie zoektocht verfinnen door het selecteren van een categorie of waardering. Verbeeld u zich bijvoorbeeld dat u op de Fotograaf automatische categorie hebt geklikt en over 1000 afbeeldingen gevonden hebt. U wilt alhoewel alleen de beste afbeeldingen door die fotograaf zien. Klik 1 in het Waarderingsgebied van het Organisatievenster. Alleen die afbeeldingen bij deze fotograaf met de waardering 1 zal worden weergegeven.

U kunt ook het Selectief Bladeren Venster gebruiken om uw automatische categorie zoektocht te verfijnen. Verbeeld u zich bijvoorbeeld dat u op de Merk Camera automatische categorie hebt geklikt en ACDSee over 1000 afbeeldingen weergeeft. U wilt alhoewel alleen de afbeeldingen zien die u op een specifieke datum hebt genomen. Geeft het Selectieve Blader Venster weer door op Bekijken | Selectief Bladeren te klikken, dat de Kalender sectie uit te breiden en dan de gepaste datum te kiezen. Aleen die afbeeldingen met dat merk camera op die dag zullen worden weergegeven.

Verwante onderwerpen

Zoeken met automatische categorieën