Zoeken met bestandsnaam patronen

In het veld Zoeken naar bestanden of mappen met de naam van het zoekvenster kunt u een tekstpatroon typen om te zoeken naar bestandsnamen. U kunt eenvoudige patronen zoeken, zoals delen van bestandsnamen, of geavanceerdere patronen met jokertekens.

Jokertekens voor bestandsnaampatronen

Jokerteken

Resultaat

Voorbeeld

?

Komt overeen met elk afzonderlijk teken in de bestandsnaam.

ka?.jpg geeft kat.jpg, kap.jpg en kar.jpg als resultaat, maar niet katje.jpg

*

Komt overeen met nul of meer tekens in de bestandsnaam.

kat* geeft kat.jpg, katje.jpg en katrien.jpg als resultaat

[…]

Komt overeen met elk teken dat tussen de haakjes staat.

ka[tr] geeft kat.jpg of kar.jpg als resultaat, maar niet kap.jpg

[!…]

Komt overeen met elk teken dat niet tussen de haakjes staat.

kat[ !0] geeft kata.jpg en katb.jpg als resultaat, maar niet kat0.jpg

[…-…]

Komt overeen met elk teken in het opgegeven bereik.

kat[a-f0-9] geeft kata.jpg , katb.jpg, katf.jpg als resultaat, en kat0.jpg, kat1.jpg, …, kat9.jpg

\

Blokkeert het gebruik van andere jokertekens die ook zijn toegestaan in een bestandsnaam, zoals vierkante haakjes: [ ]. De tekens * en ? zijn niet toegestaan in bestandsnamen, dus geldt deze functie hier niet voor.

Vierkante haakjes zijn jokertekens. Als u wilt zoeken naar een bestandsnaam die vierkante haakjes bevat, kunt u vóór het haakje een backslash typen:

ACD\[123\] geeft ACD[123].gif als resultaat

ACDSee Photo Manager Note Zoeken met bestandsnaam patronen

Bij patronen wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters.

Als u meerdere patronen gebruikt, scheidt u de namen door spaties of puntkomma’s.

Als u wilt zoeken naar een patroon dat een spatie of een puntkomma bevat, zet u het patroon tussen dubbele aanhalingstekens.

Als u het jokerteken * niet opneemt in het patroon, wordt het patroon beschouwd als een substring. Zo geeft kat als resultaten kat, katrien en knijpkat. Dit is hetzelfde als het patroon * kat* .

Zoeken met bestandsnaam patronen